You are here

En de 15 Ukrainse kerncentrales dan...

Submitted by Beheerder on Wed, 19/03/2014 - 14:17

(19 maart 2014) Ukraine heeft 15 kerncentrales, allemaal van Russische makelij, allemaal van het zogenaamde VVER-type. Op 2 maart vroeg het Ukrainse parlement om internationale hulp om de centrales te beschermen. Het Ukrainse leger zelf kreeg de opdracht alles in het werk te stellen om de nucleaire installaties te beschermen. De gevolgen van een militaire aanval op een kerncentrale zijn in potentie onvoorstelbaar groot. Maar het is sowiezo de vraag hoe het verder moet met deze reactoren; ze zijn allemaal afhankelijk van Russische brandstof (uranium). Ze hebben nu allemaal nog voldoende tot en met april. In een mooi overzichtsartikel dat vandaag in onze Nuclear Monitor is verschenen beschrijft Jim Green de stand van zaken en de gevaren (Engelstalig).