You are here

Cijfers over mondiale ontwikkelingen kernenergie

Submitted by Beheerder on Mon, 25/08/2014 - 14:37

Het jaarlijkse “World Nuclear Industry Status Report  (WNISR) is weer verschenen. Het biedt een geweldig overzicht van de feitelijke stand van zaken rond kernenergie. Doordat het al jaren volgens dezelfde systematiek wordt gemaakt is het goed  mogelijk trends te ontdekken en te analyseren.  Een korte bloemlezing uit de belangrijkste ontwikkelingen in de periode juni 2013 tot juli 2014.

Allereerst een belangrijk verschil met voorgaande rapportages: De nucleaire industrie en haar belangrijkste koepelorganisaties blijven de 48 Japanse kerncentrales als ‘operationeel’ in de overzichten weergeven. Dat vertekent de werkelijkheid; ze produceren al ruim 3 jaar niet meer en een groot deel zal waarschijnlijk nooit meer gaan produceren. Vandaar dat de auteurs van het WNISR een nieuwe categorie introduceren; Long Term Outage (reactoren die in het voorafgaande jaar of in de eerste 6 maanden van het lopende jaar geen elektriciteit hebben geproduceerd). In Japan hebben alleen de reactoren Ohi-3 en Ohi-4 elektriciteit geproduceerd in 2013 en dus staan er 46 in de nieuwe categorie: LTO. Ook een reactor in India en een reactor in Zuid-Korea voldoen aan het criterium en staan in de LTO-lijst.

Dit leidt tot het volgende wereldwijde beeld. Per 1 juli 2014:

• Is het aantal kerncentrales in bedrijf met 39 afgenomen (9%), van 427 in juli 2013 tot 388 in juli 2014. Dat zijn er 50 minder dan in het piekjaar 2002.

• Het totaal geïnstalleerde nucleaire vermogen piekte in 2010 op 367 GW, daarna daalde het gestaag naar het huidige niveau: 332.5 GW.

• De jaarlijkse productie van atoomstroom bereikte een piek van 2,660 TWh in 2006 en daalde naar 2,359 TWh in 2013 (−11.4%)

• Het aandeel van kernenergie in de wereldwijde productie van primaire commerciële energie daalde naar een nieuw laagte record (4.4%). Het laatste dieptepunt hiervoor werd in 1984 gemeten (4,5%)

• Het aandeel van kernenergie in de wereldwijde elektriciteitsproductie liep terug naar 10.8% in 2013, het laagste aandeel sinds de ‘80er jaren en flink onder het hoogst gemeten percentage van 17.6% (in 1996)

• Maar 1 land bereikte een nieuwe piek in het aandeel atoomstroom in de  nationale elektriciteitsmix; de Tsjechische Republiek. Het land besloot in het voorjaar van 2014 om plannen voor 2 nieuwe reactoren af te blazen.

• De gemiddelde leeftijd van in bedrijf zijnde kerncentrales blijft toenemen en staat nu op 28.5 jaar. Meer dan 170 reactoren (44% van het totaal) zijn al langer dan 30 jaar in bedrijf, 39 kerncentrales zijn al langer dan 40 jaar in bedrijf.

• In het jaar 2013 zijn er vier reactoren ‘online’ gekomen (zijn elektriciteit aan het net gaan leveren); 3 in China en 1 in India. 1 Kerncentrale werd gesloten (Amerika). In de eerste helft van 2014 zijn er twee reactoren aangesloten (China en Argentinië). 

• In alle landen die min of meer serieus van plan zijn (waren) om voor het eerst kerncentrales te gaan bouwen treden forse vertragingen op. Dat geldt voor de programma’s in Bangladesh, Jordanie, Letland,  Polen, Saoedi Arabië, Turkije en Vietnam.

• In 14 landen wordt er nu gebouwd aan kerncentrales. In de afgelopen 12 maanden werd Wit-Rusland aan deze lijst toegevoegd en werd Taiwan van de lijst afgehaald. Van de 14 landen zijn alleen Wit-Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten nieuwkomers in de ’nucleaire familie’

• In 2013 werd begonnen aan de bouw van 10 reactoren, waaronder 4 centrales op twee locaties in de Verenigde Staten (Voor het eerst in 35 jaar!) In de eerste helft van 2014 werd begonnen aan de bouw van een tweede reactor in Wit-Rusland en aan de bouw van een kleine proefreactor in Argentinië.

• In juli 20144 waren er 67 reactoren in aanbouw (1 meer dan in juli 2013). Twee-derde hiervan (43 stuks) worden in drie landen gebouwd; Rusland, China en India. Van de 67 projecten hebben minstens 489 te kampen met (ernstige) vertragingen, (meerdere maanden tot meerdere jaren). 8 Reactoren staan al meer dan 20 jaar als ‘in aanbouw’ op deze lijst. De kans dat die ooit nog elektriciteit gaan produceren is heel klein.

• De gemiddelde bouwtijd van de 37 reactoren die sinds 2004 aan het net zijn gekoppeld (in 9 landen) was 10 jaar. De snelste werd in 3.8 jaar gebouwd, de langzaamste in 36.3 jaar.

Duurzaam versus nucleair:

• In 2013 werd (totaal wereldwijd) 32 GW windvermogen en 37 GW zonvermogen aan het net toegevoegd. 

• Aan het eind van 2013 had China 91 GW windvermogen en 18 GW zonvermogen geïnstalleerd. Voor het eerst stond er meer zon- dan nucleair vermogen. Er werd vier keer meer zon- dan nucleair vermogen geïnstalleerd in 2013.

• Spanje produceerde voor het eerst meer elektriciteit uit wind dan uit kernenergie. Spanje is opgenomen in de lijst van nucleaire landen die meer elektriciteit uit duurzaam (zonder grootschalige waterkracht !) dan uit kerncentrales halen: Brazilië, China, Duitsland, India en Japan.