You are here

Borssele moet zo snel mogelijk dicht

Submitted by Beheerder on Fri, 23/11/2012 - 16:12

In mei 2000 besluit het kabinet vast te zullen houden aan de in 1994 met EPZ gemaakte afspraak dat Borssele uiterlijk op 31 december 2003 moet worden gesloten. EPZ zal er op worden gewezen dat het Rijk en de elektriciteitssector een afspraak hebben gemaakt: De kerncentrale mag moderniseren, gaat dicht op 31-12-2003 en het Rijk betaald f 70 miljoen. EPZ kan een uitnodiging verwachten voor een gesprek. EPZ laat eind mei weten “er niet over te peinzen“ om de centrale vervroegd dicht te doen. “Daar hebben we geen enkel belang bij,” aldus de EPZ. Het kabinet laat weten desnoods met een wet de sluiting af te dwingen. Na jaren van juridische strijd oordeelt de rechtbank in Den Bosch (september 2002) in de rechtszaak tussen de Staat en EPZ dat er in civielrechtelijke zin geen afspraak bestond over de sluitingsdatum van de kerncentrale, enkel in bestuursrechtelijke zin. Hoewel de rechter in haar beslissing oordeelt dat er wel een afspraak over vervroegde sluiting was gemaakt en ook dat beide partijen (SEP en staat) daar tevreden mee waren en zeiden het niet aan te zullen vechten, is er geen civielrechtelijk contract getekend dat die afspraak vastlegt. Hierdoor is er geen dwangmiddel meer over “om de beëindiging van de bedrijfsduur per ultimo 2003 te effectueren“.  Het kabinet Balkenende 2 beslist in mei 2003 dat de centrale tot 2013 open mag blijven. In 2006 sluit Staatssecretaris van Geel een convenant met de eigenaren van Borssele, Essent en Delta.

* De centrale mag tot uiterlijk 2033 in werking blijven
* Delta en Essent investeren 250 miljoen extra in energiebesparing, CO2-opslag en hernieuwbare energie.
* de staat investeert ook 250 miljoen tussen 2006-2012 in energiebesparing schoon fossiel en hernieuwbare energie
* Borssele moet bij de 25% veiligste kerncentrales blijven horen (van de EU, VS en Canada)
* Borssele wordt direct na de sluiting ontmanteld
De EPZ juicht, maar bij de milieubeweging is de teleurstelling en woede groot: “nog 20 jaar extra productie van levensgevaarlijk afval, nog 20 jaar extra proliferatiegevaar, nog 20 jaar extra uraniumwinning voor Borssele”.
 
Nu, eind 2012, laat het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (El&I) weten dat ze voornemens is de kerncentrale Borssele toestemming te geven in bedrijf te blijven tot 2034. De kerncentrale is nu al 39 jaar oud. De 7 kerncentrales die Duitsland na Fukushima om veiligheidsredenen uit bedrijf nam, zijn allemaal minder oud dan Borssele. De Duitse kerncentrales die nog tot uiterlijk 2022 open mogen blijven zullen dan maximaal 34 jaar oud zijn. Iedereen kan een bezwaar indienen tegen het voornemen om de kerncentrale nog tot 2033 open te houden. Hier een voorbeeld van een 'zienswijze'. U kunt deze met uw eigen gegevens insturen, u kunt de zienswijze natuurlijk ook aanpassen, voeg uw eigen argumenten toe ! Uw reactie moet voor 5 december bij het ministerie ingediend zijn.