You are here

Actiepagina Borssele 40

Op 26 oktober 2013 staat de kerncentrale Borssele precies 40 jaar kernafval te produceren en straling uit te stoten in het Zeeuwse landschap. Op deze pagina verzamelden we 40 dagen lang feitjes en weetjes rond Nederlands laatste kerncentrale. Meer achtergrondinformatie en rapporten staan in het Borssele dossier

25 oktober 2013 - weetje van de dag: Wist je dat actievoerders van WISE en Stop Borssele vandaag in Middelburg bij energiebedrijf Delta (70% eigenaar kerncentrale Borssele) op de stoep staan om ze te herinneren aan hun onmetelijke verantwoordelijkheid? 40 jaar Borssele - 240.000 jaar kernafval - stop nu! Volg de actie via Twitter.

24 oktober 2013 - weetje van de dag: Wist je dat volgens Jan Louwerse van de Zeeuwse actiegroep Stop Borssele de weerstand tegen kernenergie eerder is toegenomen dan afgenomen? Luister naar deze reportage met Jan op omroep Zeeland.

23 okober 2013 - plaatje van de dag:

22 oktober 2013 - weetje van de dag: Borssele moet de komende 20 jaar blijven behoren tot de 25% veiligste centrales van hetzelfde type. Dat is best lastig vast te stellen want er zijn geen echte criteria. De stichting Laka maakte vandaag bekend te twijfelen aan het oordeel van de regering dat Borssele voldoet aan die eis; te vaak kampte de centrale met een zogenaamde onverwachte uitval. In 2012 bijvoorbeeld bleken 177 van de 273 vergeleken reactoren op dat punt beter te scoren dan de Zeeuwse kerncentrale. Maar of dat een criterium is om mede te bepalen of het tot die groep van 25% behoort...

21 oktober 2013 - weetje van de dag: Er is nog eens heel precies gekeken naar alle (historische) informatie en wat blijkt; De kerncentrale Borssele heeft al 421 storingen (ongelukken, incidenten) achter de kiezen. En daart zaten maar liefst 16 onverwachte en ongeplande (nood)stops bij. Attached het nieuwste overzicht

18 oktober 2013 - plaatje van de dag:

17 oktober 2013 - plaatje van de dag:

15 okober 2013 - weetje van de dag: Ook de kerncentrale Borssele draagt bij aan het broeikaseffect. Voor elke energiedrager (kolen, olie, gas , uranium, wind, zon etc) kan uitgerekend worden hoeveel CO2-emissie er per eenheid elektriciteit wordt uitgestoten. De kerncentrale zelf stoot geen CO2 uit maar om elektriciteit te maken in de centrale zijn er veel stappen nodig die allemaal wel bijdragen aan de CO2-emissies, kijk op deze site voor een aardige introductie op dit onderwerp.

14 oktober 20113: weetje van de dag: De kerncentrale in Borssele is voor 30% van Essent (RWE). Dat bedrijf probeert zich in Nederland wel te positioneren als de producent van de meeste groene stroom maar in 2011 (meest recente cijfers) kwam 32% van haar stroom uit bruinkool, 24% uit steenkool en 20% uit kernenergiecentrales. Rond de 5% werd groen opgewekt (grotendeels bijstook van biomassa in kolencentrales). Zie voor veel meer informatie http://groenestroomjagraag.nl/stroometiket/rwe

11 oktober 2013: Vraagje van de dag: Waar zijn de 'duurzaamheidsgelden' van het Borssele Convennant eigenlijk gebleven..? In 204 sloot de rijksoverheid een convenant met de eigenaren van de kerncentrale Borssele (Delta en Essent) Hierin werd afgesproken dat de centrale nog 20 jaar langer door mocht pruttelen (tot december 2033). Een van de voorwaarden was dat de de eigenaren dan een paar honderd miljoen (extra) in duurzame energie (opwekking) zouden investeren. Is dat ook gebeurd? En waar dan? En voldoet het aan de criteria die afgesproken waren? Vraag het 10 betrokkenen en je krijgt 10 verschillende antwoorden. WISE liet het onderzoeken en publiceert volgende week de resultaten. Daar wordt je niet echt vrolijk van...

10 oktober - weetje van de dag: Op 30 oktober 2003 'vieren' 150 mensen de dertigste verjaardag van de kerncentrale in Borssele. Zij zetten een indrukwekkende rij met 600 vaten vol 'radioactief afval' op de dijk voor de centrale neer. Deze vaten symboliseren de hoeveelheid hoogradioactief afval dat in die 30 jaar geproduceerd is.

9 oktober 2013 - weetje van de dag:  De kerncentrale Borssele zal naar verwachting nog circa twee maanden uit bedrijf zijn! Op 19 september werd de centrale platgelegd wegens defect geraakte generatorkoelers. Repareren lukt niet, dus nu is het wachten op nieuwe onderdelen. Zo zie je maar weer dat er toch van alles mis kan gaan, ook in de o zo veilige kerncentrale in Borssele. Wat een kado voor de 40-jarige!

8 oktober 2013 - weetje van de dag:  De 107 kerncentrales die tot 2005 wereldwijd gesloten waren, hadden een gemiddelde levensduur van 21 jaar; eind 2004 was de oudste kerncentrale ter wereld 39 jaar. Of veertig jaar of meer haalbaar blijkt, kan dus niet op relevante ervaringen elders gebaseerd worden. >>> meer info

7 oktober 2013 - weetje van de dag: Kernenergie is niet alleen een kerncentrale. Voordat er stroom gemaakt kan worden moet er heel veel gebeuren, nadat er stroom is gemaakt moet er ook heel veel gebeuren. Het voorbeeld Borssele: uranium moet in Kazachstan of Canada uit de grond gehaald worden. Dan gaat het naar Frankrijk om er UF6 van te maken, dan gaat het naar Nederland (Urenco, Almelo) om het te verrijken, dan gaat het naar Frankrijk terug om er uranium-oxide van te maken, dan gaat het naar Duitsland om er splijtstofstaven van te maken en dan gaat het naar Borssele om er stroom van te maken. Dan gaan de splijtstofstaven weer naar Frankrijk om net te doen alsof we ze hergebruiken, een deel blijft daar als afval en het overgrote deel komt terug naar Nederland om ... tja.... om wat eigenlijk... dat weten we nog niet. De komende 100 jaar slaan we het op bij de COVRA (ook in Borssele) en dan denken we de komende decennia nog na over een definitieve oplossing (die het afval voor tienduizenden jaren van mens en milieu af moet schermen). Let wel; bij al die transporten gaat het om gezeul met (deels hoog) radioactief materiaal.  

5 oktober 2013 -  plaatje van de dag: