You are here

381 storingen in Borssele tm. 2010

Submitted by Beheerder on Thu, 04/10/2012 - 13:23

(4 oktober 2012) De overheid is verplicht om elk jaar een overzicht te geven van alle storingen en ongevallen in de nucleaire installaties. Dat doet ze vanaf 1980. Uit die overzich­ten blijkt dat er zich tot eind 2010 in de kerncentrale Borssele 381 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan. Met enige regelmaat vielen belangrijke veiligheidsvoorzieningen uit. In 1981, 1984, 1986, 1987, 1989, 2006 en 2010 zijn er problemen geweest met de noodstroomvoorziening en de dieselaggregaten. Dat is ernstig. Als de koeling voor langere tijd wegvalt kan de reactor op hol slaan en uiteindelijk kan het tot een meltdown komen. Gelukkig is het tot nu toe niet echt fout gegaan in Zeeland, en de kerncentrale zegt natuurlijk vooral dat het overzicht aangeeft dat er altijd adequaat is gereageerd en dat de centrale nooit daadwerkeljk in gevaar is geweest. Het punt is echter dat je met een kerncentrale geen risico's moet nemen. Herman Damveld, publicist op het gebied van kernenergie, heeft de storingsmeldingen van de afgelopen decennia op een rij gezet en geanalyseerd. En, by the way, waar blijft het overzicht van 2011...?