You are here

Kernenergie voor klimaat?

Het energiedebat wordt de laatste jaren in toenemende mate bepaald door de urgentie van de klimaatverandering. Alle pijlen zijn gericht op het versneld sluiten van vervuilende kolencentrales, energiebesparing en het bevorderen van duurzame energie. Alles draait hierbij om de vermindering van de CO2-uitstoot. Andere milieuproblemen die onze energiehonger met zich meebrengt verschuiven naar de achtergrond. Zo is te verklaren dat de roep om kernenergie als een grootschalige en relatief CO2-arme vorm van energieopwekking weer luider klinkt. WISE nam de oude argumenten van de antikernenergiebeweging onder de loep en onderzocht of deze nog voldoen om de nieuwe vragen te beantwoorden. Dit leidde tot een dossier met achtergrondinformatie over kernenergie en klimaat.

Het is waar, kerncentrales stoten minder CO2 uit dan kolencentrales. Het is echter niet zo dat kernenergie helemaal geen CO2 uitstoot. Bovendien kleven er heel veel andere nadelen aan het gebruik van kernenergie. Kernenergie is niet flexibel, het produceert levensgevaarlijk afval en als het echt misgaat kunnen grote gebieden voor zeer lange tijd onbewoonbaar worden. Ouderdom komt met gebreken, ook bij kerncentrales. Als we kerncentrales in Europa langer openhouden, vergroten we onnodig risico's. We hebben allemaal nog op ons netvlies staan wat de heftige gevolgen zijn van Tsjernobyl en Fukushima. En dan is er nog het probleem van het levensgevaarlijke kernafval. Dit moet voor honderdduizenden jaren van mens en milieu afgesloten bewaard worden. Geen land ter wereld heeft hier al een oplossing voor gevonden. Daarnaast frustreert het openhouden van oude kerncentrales de ontwikkeling van echt schone en duurzame energie. In Duitsland heeft, juist mede dankzij de keuze om te stoppen met kernenergie, duurzame energie een enorme vlucht kunnen nemen. 

WISE heeft een dossier samengesteld over de actuele issues rond klimaat en kernenergie.
Download het rapport "Het klimaat rond kernenergie". (pdf, november 2018)

Tien factsheets

Het dossier is ook in 'opgeknipte' vorm beschikbaar.