You are here

Kernenergie

  • (10 maart 2014) Wereldwijd wordt de ramp in Fukushima, morgen precies drie jaar geleden, herdacht.
  • Maar ook met sprekers uit Japan en Nederland. Toon uw betrokkenheid en kom, we bieden een interessant programma.
  • (6 maart 2014) In heel Europa werd vandaag door Greenpeace actie gevoerd tegen de gevaren van verouderde kerncentrales.  In België betraden 50 actievoerders het terrein van de centrale in Tihange.
  • (28 februari 2014) Het is bekend, de bouw van de nieuwe EPR-reactor in het Finse Olkiluoto is een regelrecht drama.
  • (25 februari 2014) Op 10 februari waarschuwde de directeur van het Amerikaanse Exelon dat enkele kerncentrales van het bedrijf in 2013 verlies hadden geleden, ondanks het feit dat ze een record- hoeveelheid stroom produceerden. Als dat niet snel verandert gaat Exelon de centrales sluiten.
  • (19 februari 2014) In 2013 verleende Minister Kamp vergunning aan de kerncentrale Borssele om nog 20 jaar open te blijven (tot 2033). Deze vergunning is door Greenpeace, WISE, de Zeeuwse Milieufederatie en de vereniging Noordelijke Ondergrond Kernafvalvrij aangevochten bij de Raad van State.
  • (17 februari 2014) Met het verzet tegen gaswinning, windparken op zee en op land komt de discussie over meer kerncentrales als vanzelf weer boven drijven.
  • (11 februari 2014) Het Duitse bedrijf Siemens heeft in het verleden behalve veel Duitse ook de kerncentrale in Borssele gebouwd. Maar Siemens stopt daar nu mee en Joe Kaeser, de topman van dit bedrijf neemt afstand van kernenergie.
  • Acties tegen civiel en militair gebruik van kernenergie
  • In Japan is er echt sprake van een energierevolutie, met alle pijn die daar bij hoort. Natuurlijk heeft het abrupt beeindigen van een belangrijk deel van de elektriciteitsvoorziening grote gevolgen. Wat betekent het precies? Wat zijn de gevolgen voor de economie? Hoe moeilijk is het?

Pages