You are here

Kernenergie

  • (16 januari 2013) Minister Kamp van Economische Zaken heeft het 'Nationaal Actieplan' naar de 2e Kamer gestuurd.
  • (12 januari 2013) In Maastricht werd vanmiddag gedemonstreerd tegen de kerncentrale in het Belgische Tihange. Een vrolijke mix van jong en oud, burgers uit de regio (Nederland, Duitsland en België) en actievoerders uit alle windstreken waren vertegenwoordigd.
  • (10 januari 2013) De Groenen in het Europees Parlement hebben vandaag een interessant en uitvoerig rapport gepubliceerd over de kwestie van de duizenden scheurtjes in de reactorvaten van de verschillende  kerncentrales in Doel en Tihange (beiden Belgie). De eindconclusies van het  - zeer techniese maar goed leesbare, Engelstalige - rapport zijn helder; "de herstart van de twee reactoren is gevaarlijk. De mogelijkheid van een breuk in het reactorvat als gevolg van plotselinge toename van bijvoorbeeld hitte-stress (plotselinge verlaging of verhoging van de druk op het vat) kan niet worden uitgesloten".
  • (8 januari 2013) De Volkskrant gaf weer flink ruimte aan een juich-verhaal over Thorium, brandstof voor kerncentrales.
  • Nederland staat bekend om een grote ICT sector, het percentage zal voor Nederland eerder nog hoger liggen. Van alle elektriciteit die we in NL produceren is slechts 10% afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dat komt dus overeen met het stroomverbruik van alleen de ICT sector.
  • In mei 2000 besluit het kabinet vast te zullen houden aan de in 1994 met EPZ gemaakte afspraak dat Borssele uiterlijk op 31 december 2003 moet worden gesloten.
  • (16 november 2012) In februari 2012 publiceerde WISE een, nu weer zeer actueel, artikel in de PZC en op Joop.nl waarin we beschreven hoe Delta haar toekomst veilig zou kunnen stellen, op duurzame wijze.
  • (18 oktober) Na de scheurtjes in het reactorvat van Tihange 2 en het lek met radioactief water bij Tihange 1 is nu bij Tihange 3 een "onverklaarbaar" probleem met het oliepeil aan het licht gekomen.
  • (4 oktober 2012) De overheid is verplicht om elk jaar een overzicht te geven van alle storingen en ongevallen in de nucleaire installaties. Dat doet ze vanaf 1980. Uit die overzich­ten blijkt dat er zich tot eind 2010 in de kerncentrale Borssele 381 bedrijfsstoringen hebben voorgedaan.
  • (26 september 2012) Het sijpelt langzaam door hoe groot de impact is van de ontdekte scheurtjes in het reactorvat van de kerncentrales in Doel en Tihange (Belgie) die ontstaan zijn bij de bouw door het Nederlandse bedrijf R

Pages