You are here

Kernenergie

  • (9 december 2012) Minister Dijsselbloem van Financien moet een lastige knoop doorhakken; gaat Nederland haar 33,3% aandelen in de verrijkingsfabrieken van Urenco (met de Nederlandse vestiging in Almelo) verkopen aan een private partij?
  • (12 november 2013) Al weken wordt het internet, ook op journalistieke platforms, vervuild met verontrustende berichten over de bergingsoperatie van de splijtstofstaven van de Japanse kerncentrale Fukushima-4.
  • (6 november 2013) De kerncentrale Borssele ligt sinds half september stil. Dat kost veel geld. Niet aleeen omdat er geen stroom wordt verkocht maar ook omdat de reparaties miljoenen kosten.
  • (5 november 2013) Greenpeace Nederland is, mede namens WISE en de Zeeuwse Milieufederatie, in beroep gegaan tegen de levensduurverlenging van Borssele. De stichting Laka heeft een eigen zaak ingediend. Beide zaken zijn uiteindelijk bij de Raad van State terecht gekomen.
  • (4 november 2013) Op 16 oktober publiceerden WISE, Stroom naar de Toekomst en de Zeeuwse Milieufederatie een rapport over de 'duurzaamheidsgelden' uit het Borssele convenant.
  • (28 oktober 2013) Op 25 oktober 2013 voerden WISE, Stop Borssele en actievoerders uit heel Nederland samen actie tegen de keuze van energiebedrijf Delta om de kerncentrale Borssele nog 20 jaar langer open te houden.
  • (21 oktober 2013) Het Ministerie van Economische Zaken wil een ‘Nationaal Programma voor berging van radioactief afval’ maken en
  • (16 oktober 2013) In 2006 ondertekende staatssecretaris Van Geel (CDA) namens de regering een convenant met de eigenaren van de kerncentrale Borssele (Delta en Essent): De centrale kreeg toestemming om nog tot 2034 open te blijven, in ruil moesten de twee bedrijven ieder minimaal 125 miljoen inve
  • (14 oktober 2013) De EU maakt regelmatig overzichten van de energie- en elektricteitsmarkt in Europa. Veel cijfers, veel statistieken. Handig. Zo geven ze ook een overzicht van subsidies; welke energiedragers krijgen allemaal (vormen van) staatsteun.
  • (9 oktober 2013) Terwijl vandaag bekend werd dat de kerncentrale Borssele in elk geval nog twee maanden stilligt (eind september vond er een ongeluk plaats in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale, vandaag is bekend geworden dat reparatie langer gaat duren dan gedacht, zie de site van de

Pages