You are here

Jodiumtabletten - schijnveiligheid voor miljoenen mensen

Submitted by Beheerder on Fri, 28/04/2017 - 15:47

Staatssecretaris Van Rijn van VWS heeft bekendgemaakt dat het Rijk in september 2017 jodiumtabletten gaat laten verspreiden 'onder de mensen die daarvoor in aanmerking komen'. 

De jodiumtabletten zijn bestemd voor:

  • mensen tot en met 40 jaar die in een zone van 0-20 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen;
  • mensen tot 18 jaar die in een zone van 20-100 km van een kerncentrale of onderzoeksreactor wonen.                                                                                   

Rond de kerncentrale Emsland (D) geldt een zone van 0-25 en 25-100 km. Dit heeft te maken met het grotere vermogen van die centrale. Zuid-Limburg ligt geheel in de 20-100 km zone van de kerncentrale van Tihange. Uit de nieuwste 'briefing' van de Veiligheidsregio Limburg blijkt wel hoe er geworsteld wordt met de kwestie van de jodiumtabletten. Een paar citaten: "Of jodiumtabletten zinvol zijn hangt af van je leeftijd en woonafstand tot een kerncentrale. In een ring van 20-100 km rondom een kerncentrale is er geen reden om mensen boven de 18 jaar van jodiumtabletten te voorzien"...onder andere omdat "bij een kernongeval het risico op besmetting met radioactief jodium afneemt naarmate mensen verder van een kerncentrale wonen". Waarom mensen tot 18 jaar in die zone dan wel pillen krijgen...? 

De Veiligheidsregio is grotendeels buitenspel gezet maar blijft verantwoordelijk voor zogenaamde 'nooddistributie'; "het uitdelen van jodiumtabletten aan mensen die ze nog niet hebben bij een concrete dreiging van een stralingsongeval waarbij radioactief jodium kan vrijkomen. Denk aan toeristen of forenzen". We wensen ze hier veel succes mee. 

Ons grote bezwaar: de pillen (mits helemaal precies op de juiste manier ingenomen - en dat is al heel lastig) bieden alleen bescherming tegen radioactief jodium. Bij een kernramp kunnen vele tientallen soorten radioactieve stoffen vrijkomen. Daar is geen bescherming tegen mogelijk. Alleen snel weggaan helpt. En mensen die jodiumpillen innemen denken allicht dat ze wel beschermd zijn en blijven dan thuis. 

Afbeeldingsresultaat voor jodiumtabletten kernramp