You are here

WISE en HIER samen in de krant

Submitted by Beheerder on Fri, 28/11/2014 - 11:05

Vanmorgen stond er een stuk in de Volkskrant over sponsoring van het HIER klimaatbureau en WISE door energiebedrijven. Aanleiding was de scherpe toon waarmee WSE het klimaatbureau (al jaren) aanspreekt op hun innige relatie met Essent.

WISE is niet uit op ruzie met collega-organisaties. Ook wijzen wij sponsoring niet principieel af, we krijgen inderdaad zelf geld van energiebedrijven. Maar een klimaatorganisatie die zich laat sponsoren door een van de smerigste energiebedrijven …?

Overigens is het inhoudelijke dispuut wat we met HIER hebben veel wezenlijker; wij vinden dat je energiebedrijven moet beoordelen op hun totale portfolio en niet op enkele producten. Iedereen kan immers een leuk groen product in de etalage zetten en aan de achterkant ondertussen vooral kolen- en atoomstroom verkopen. Dat is precies wat Essent doet.

HIER kijkt heel bewust alleen naar producten voor huishoudelijke klanten. Waarom? Omdat Essent er dan beter uitkomt. Door onder andere veel biomassa bij te stoken in haar kolencentrales kan ze – volgens de wet – claimen veel groene stroom te verkopen. Maar zo ziet het totale portfolio van Essent er uit: 7% wind, 20% sjoemelstroom,  23,5% kolen, 34,8% gas, 5,1% atoomstroom, en 7,5% biomassa.

Dan de Volkskrant.

Product of bedrijf

De krant legt weer het wezenlijke verschil niet uit; vergelijking van producten of van het totaal. Als je alleen naar producten kijkt, bijstook van biomassa in kolencentrales prima vindt, alleen kijkt naar de markt voor huishoudens en dan gaat kijken  wie er de meeste sjoemelstroom levert krijg je een lijst zoals HIER die heeft laten maken. Als je kijkt naar de percentages sjoemelstroom van het totale aanbod en die uitdrukt in geleverde KWh heeft Essent misschien wel meer sjoemelstroom dan een aantal van de top 5 sjoemelaars van het HIER-lijstje. Immers; Essent heeft 20% sjoemelstroom in haar mix. Die levert ze allemaal aan grootzakelijke klanten of verspreid ze in haar mix aan huishoudens; iedereen een beetje sjoemelstroom zodat je klanten nooit alleen maar sjoemelstroom levert.    

Pecunia non olet ?

Het HIER klimaatbureau wordt al jaren gesponsord door Essent. Voor hoeveel? We weten het niet, als je het vraagt krijg je het niet te horen. De Volkskrant noemt een bedrag van € 200.000,- per jaar. Wat ze er precies voor moeten doen in ruil? We weten het niet. We weten wel dat de manier waarop HIER de energiebedrijven vergelijkt er stelselmatig toe leidt dat Essent er heel goed uitkomt.

WISE vergelijkt de energiebedrijven sinds 2006 jaarlijks op basis van de stroometiketten (het totale portfolio dus). Op grond van dat onderzoek en op grond van drie andere belangrijke criteria (een bedrijf mag geen kolen- of atoomstroom meer verkopen en moet nadrukkelijk als beleid hebben dat we zo gauw mogelijk alleen nog maar groene stroom moeten opwekken) komen we tot een top-5 van energiebedrijven die wij goed vinden. Die benaderen we met de vraag of ze ons werk rond groene stroom willen steunen. In 2014 hebben Raedthuys, WindUnie en Greenchoice ons met ieder € 5000,- gesteund. Wat krijgen ze daarvoor terug? We noemen ze in sommige uitingen van WISE, we laten hun logo zien op onze site en als mensen of bedrijven ons vragen naar wie ze het best kunnen overstappen raden we deze drie aan. Volgend jaar zijn het misschien weer andere bedrijven. Dit staat ook elk jaar keurig vermeldt op onze website. 

Van Eneco hebben we in 2014 een 1-malig bedrag van € 7000,- gekregen, speciaal en alleen voor de organisatie van een symposium over Full Disclosure. Wij zijn heel kritisch op Eneco, bijvoorbeeld omdat ze nog steeds atoomstroom verkopen.