You are here

Wat is grijze stroom?

Grijze stroom is elektriciteit die is opgewekt met “oude” brandstoffen zoals kolen, bruinkool, gas en olie. Ook kerncentrales produceren grijze stroom. Net als de fossiele brandstoffen kolen, gas en olie is de voorraad uranium eindig en is het gebruik ervan schadelijk voor het milieu.

Niet alle grijze stroom is even vervuilend

Elektriciteit opgewekt met kolen of bruinkool is veel “vervuilender dan elektriciteit uit gas. Bij de productie van eenzelfde hoeveelheid elektriciteit (kWh) komt een grotere hoeveelheid schadelijke stoffen vrij die zorgen voor luchtvervuiling en klimaatverandering. De belangrijkste van die schadelijke stoffen is het broeikasgas CO2. Op het stroometiket van een energieleverancier staat daarom ook hoeveel gram CO2 er per opgewekte elektriciteit (kWh) vrijkomt.

Bij het produceren van elektriciteit met kerncentrales komt weliswaar minder CO2 vrij dan bij de productie van elektriciteit uit gas- en kolencentrales, maar er ontstaat wel zeer gevaarlijk radioactief afval. Radiaoactief afval moet tienduizenden jaren geïsoleerd van het milieu opgeslagen worden.

De Nederlandse stroomleveranciers zijn verplicht om elk jaar stroometiketten te publiceren waarop u kunt zien hoeveel CO2 en hoeveel radioactief afval er per kWh wordt geproduceerd.