You are here

Rijksoverheid koopt weer sjoemelstroom

Submitted by Beheerder on Mon, 01/02/2016 - 15:12

Sinds jaar en dag claimt de Rijksoverheid groene stroom in te kopen. In de praktijk is dat voor het grootste deel 'sjoemelstroom'. De fysieke stroom wordt voor de laagste prijs gekocht bij de grijze leveranciers E.ON en Delta en gecombineerd met spotgoedkope groencertificaten (Garanties van Oorsprong, GvO’s) afkomstig uit Noord-Europese waterkracht. Uit een rapport van WISE dat op 1 februari 2016 werd gepubliceerd blijkt dat het Rijk geen plannen heeft om het inkoopbeleid aan te passen.

Afgelopen december werd al ontdekt dat veel grote gemeenten op sjoemelstroom draaien. De Rijksoverheid is een nog veel grotere stroomverbruiker. Onder de Rijksoverheid vallen de ministeries in Den Haag en Rijkswaterstaat met al haar wegen, bruggen en gemalen. Maar ook 2000 andere overheidsgebouwen, zoals het Paleis op de Dam, de nationale musea en de kazernes van Defensie. In totaal verbruikt de Rijksoverheid jaarlijks 1 TWh aan elektriciteit, evenveel als bijna 300.000 huishoudens.

Het Rijk koopt de elektriciteit nu bij E.ON en Delta. Deze twee leveranciers scoren slecht op duurzaamheid. Dat bleek uit het onderzoek dat WISE samen met de Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace, Hivos en WNF uitvoerde. Daarin scoorde E.ON een dikke onvoldoende; een 4,8. Energiebedrijf Delta, tevens eigenaar van de kerncentrale in Borssele, scoorde zelfs nog slechter en werd beoordeeld met een 4,4. 

Om de grijze stroom te vergroenen koopt de Rijksoverheid Garanties van Oorsprong. Het grootste deel daarvan is afkomstig uit Scandinavische waterkracht. Op deze manier ontstaat groene stroom die aan de wettelijke eisen voldoet. Maar er gaat geen enkele prikkel van uit voor een transitie naar een duurzame energievoorziening in Nederland. Milieuorganisatie WISE noemt de zo gecreëerde groene stroom daarom sjoemelstroom.

Markus Schmid, campagneleider bij WISE: “We vragen de Rijksoverheid al sinds 2013 om te stoppen met sjoemelstroom. De Nederlandse staat trekt jaarlijks miljarden uit om duurzame energie in Nederland te subsidiëren. Het is een voor de hand liggende gedachte om deze energie als overheid dan ook zelf te gaan gebruiken.”

Voor ca. 2,3 miljoen euro extra zou de Rijksoverheid al kunnen draaien op Nederlandse windenergie. Vergeleken bij de 8 miljard euro die er dit jaar in de SDE+ subsidie wordt gestoken is dat een klein bedrag. Peer de Rijk, directeur van WISE: “Met relatief weinig geld zou de overheid een enorme prikkel kunnen geven aan de productie van meer duurzame energie in Nederland. Nu is er nog te weinig aanbod, er wordt nog te weinig groene stroom geproduceerd in ons land. Maar de Rijksoverheid kan afspraken maken met een leverancier om - met langjarige afname door de Rijksoverheid als garantie - nieuwe productiecapaciteit neer te zetten. Andere grote partijen hebben dat al gedaan: de NS (een even grote verbruiker als de Rijksoverheid) laat nieuwe windparken aanleggen en ook Google laat molens neerzetten voor haar datacenters bij de Eemshaven.”

Momenteel lopen de voorbereidingen voor een nieuwe aanbestedingsronde voor GvO’s. De Rijksoverheid moet volgens WISE nú de keuze maken om over te gaan op Nederlandse groene stroom en GvO’s uit Nederlandse wind inkopen. Dit staat los van de contracten voor fysieke elektriciteit die de Rijksoverheid met E.ON en Delta heeft afgesloten, deze lopen in 2017 af. Dat is dan het moment waarop de Rijksoverheid moet overstappen naar een écht duurzame stroomleverancier.