You are here

Missie Groene stroom? Ja graag!

De wereld is verslaafd aan energie. Om onze energiehonger te stillen worden er dagelijks bizar grote hoeveelheden kolen, aardolie en aardgas verbrand. We verspillen deze waardevolle fossiele grondstoffen alsof ze oneindig beschikbaar zijn. Dit is op zich al een ramp. Maar het veroorzaakt ook nog een CO2-uitstoot die nooit eerder is vertoond in de geschiedenis van de mensheid. Het gevolg is klimaatverandering. De kranten staan vol met berichten over weerrecords, catastrofale droogtes, overstromingen, wegsmeltende poolkappen en de verschrikkelijke gevolgen voor voor onze leefomgeving en de biodiversiteit op aarde. Als we willen dat onze kinderen nog een leefbare toekomst hebben moeten we wereldwijd stoppen met het verbranden van fossiele grondstoffen, en wel snel.

Energierevolutie

Energie is overal, en op vele fronten wordt er gestreden voor een duurzamere toekomst. Energiebesparing is van het allergrootste belang, hier kan iedereen onmiddellijk stappen zetten die ook nog goed zijn voor het eigen portemonnee. Ingewikkelder wordt het om al onze industrie, landbouw, schepen, vrachtwagens, auto's en al onze woningen zo ver te krijgen dat ze op 100% duurzame energie draaien. Voor alle fossiele energiedragers wordt dringend duurzame vervanging gezocht. Dat is een titanenklus! Maar steeds meer mensen over de hele wereld beseffen dat het tijd is voor een radicale omslag. De beweging gaat weg van de grote fossiele energiemonopolies en toe naar lokale duurzame energie-opwekking in handen van burgers. Ook in Nederland verenigen zich met dag meer mensen in honderden lokale duurzame energie-initiatieven. Een ware energierevolutie is aan de gang!

Choose your battles

Energie uit vervuilende fossiele grondstoffen wordt op grote schaal gebruikt in de vorm van:

  • warmte (vooral uit aardgas en aardolie)
  • brandstoffen (vooral uit aardolie)
  • elektriciteit (o.a. uit aardgas, uranium)
  • Wij richten ons helemaal op het thema elektriciteit. We willen versnelling krijgen in de uitbreiding van productiecapaciteit voor écht duurzame electriciteit uit de eigen regio.

    Waarom electriciteit? WISE vecht al sinds de jaren 70 tegen kernenergie, helaas een belangrijke energiebron voor de productie van elektriciteit. We zijn ervan overtuigd dat kernenergie levensgevaarlijk en absoluut geen duurzaam alternatief is. Ook als 'overgangstechnologie' is kernenergie voor ons geen alternatief. Wij promoten uitsluitend elektriciteit uit volledig hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon, waterkracht en verantwoord geproduceerde biomassa.

    WISE kijkt naar de milieukwaliteit van het door een energiebedrijf geleverde stroom. Helaas is de markt alles behalve doorzichtig en zijn er veel stroomleveranciers die de boel belazeren. Voor het imago promoten ze een groene stroom-product terwijl ze in werkelijkheid tot over de oren in de exploitatie van vieze kolen- en kerncentrales zitten. Er is dan ook een enorme behoefte bij consumenten aan meer informatie over de milieukwaliteit van stroom. Wie biedt welke stroom aan, wat zijn de milieugevolgen, hoe gedragen de bedrijven zich?. Daarover willen we duidelijkheid scheppen.

    Omdat de elektriciteitsmarkt steeds verandert volstaat het niet om eenmalig deze informatie aan te bieden. Het is en blijft een voortdurend proces van onderzoeken, communicatie, discussie, vraag en aanbod. We praten daarom regelmatig met de energiebedrijven en geven achtergrondinformatie over de energiemarkt en de certificering van groene stroom.