You are here

UnitedConsumers

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. In 2018 scoort UnitedConsumers een 4,1.

Score door de jaren:

2016 2017 2018
4,5 5 4,1

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:
• Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
• Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 8,5. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop zakt flink omdat de handelsmix - waar dit bedrijf sterk op
leunt - slecht wordt gewaardeerd. Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden.

Meer info

Anders dan de naam suggereert is UnitedConsumers geen consumentenorganisatie of coöperatie maar gewoon een stroomleverancier. De geleverde stroom is afkomstig van de energiegigant Engie, In 2010 ging UnitedConsumers voor 70% plots over op het leveren van 'groene stroom'. 

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda