You are here

NieuweStroom

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. NieuweStroom wordt in 2018 beoordeeld met een 2,7 en hoort dus bij de grootste vervuilers onder de stroomleveranciers.

Score door de jaren:

2016 2017 2018
5 4,3 2,7

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 3. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop zakt flink omdat de handelsmix - waar dit bedrijf sterk op leunt - slecht wordt gewaardeerd.
Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

NieuweStroom is in 2013 gestart met het leveren van elektriciteit. Het bedrijf levert geen gas en probeert zich te onderscheiden door variabele prijzen die direct gelinkt zijn aan de prijzen van de stroombeurs APX. NieuweStroom beweert dat klanten op die manier gestimuleerd worden om minder stroom te gebruiken.

Stroometiket

Met onderstaand stroometiket profileert Nieuwestroom zich helaas als een zeer vervuilende stroomaanbieder. 
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

 

Legenda