You are here

Nieuw-Hollands Energiebedrijf

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. Nieuw-Hollands energiebedrijf wordt in 2018 voor de tweede keer beoordeeld en scoort een 4,1.

2017 2018
5,7 4,1

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 8,3. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop is doorslaggevend voor de eindscore van dit bedrijf. De Nederlandse handelsmix - waar dit bedrijf voor de inkoop sterk op leunt - wordt als niet duurzaam beoordeeld (zie rapport, puntentelling, Bijlage A). Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden.

Stroometiket

In 2017 publiceert het bedrijf voor het eerst onderstaand stroometiket waaruit blijkt dat er Nederlandse windenergie wordt geleverd.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren in de energiemarkt is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda