You are here

Huismerk Energie

Rapportcijfers

WISE doet elk jaar onderzoek naar de duurzaamheid van alle Nederlandse stroomleveranciers. Huismerk Energie werd in november 2019 op duurzaamheid beoordeeld met een 8,7. Hiermee behoort het bedrijf tot de meest duurzame stroomleveranciers van Nederland.

2014 2015 2016 2017 2018 2019
10 5,3 7,9 8,6 8,5 8,7

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 8,5. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 9,3. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

Huismerk Energie zou haar score kunnen verbeteren door vooral het inkoopbeleid verder te vergroenen. Er zou nog meer duurzame elektriciteit uit wind en zon ingekocht moeten worden.

Meer info

Huismerk Energie is opgericht in 2013 en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het bedrijf onderscheidt zich door uitsluitend groene stroom uit Nederland te leveren. Een deel van de elektriciteit komt uit de bio energie centrale in Cuijk. Dat is een standalone centrale waarin houtige biomassa wordt verstookt die afkomstig is van lokale bronnen.

Huismerk Energie zegt hierover het volgende: "De biomassa voor de Bio Energie Centrale Cuijk (BECC) komt uit een straal van ca.100 km rondom Cuijk. Het zijn veelal kleine lokale/regionale ondernemers die deze lokale biomassa aanleveren. Snoeihout dat vrijkomt bij rooi- en snoeiprojecten is daarvan een goed voorbeeld. Naast de opwek van lokale groene stroom wil de BECC in de toekomst ook warmte leveren aan haar directe omgeving, zoals het naastgelegen industrieterrein en nog te realiseren woonwijken in Cuijk. Daarmee ontstaat een volledig groene cyclus waarbij met de inzet van lokale/regionale bedrijven lokale groene stroom en warmte wordt opgewekt die ook weer lokaal wordt teruggeleverd."

In december 2019 is Huismerk Energie overgenomen door Greenchoice. Deze overname is in januari 2020 door de toezichthouder ACM goedgekeurd. Huismerk Energie blijft een eigen leveringsvergunning houden en blijft onder dezelfde naam hun klanten bedienen.

Stroometiket

Hieronder vindt u het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda