You are here

Fenor

Rapportcijfers

Fenor werd in oktober 2018 op duurzaamheid beoordeeld met een 3,8. En dit zijn de duurzaamheidscores van de afgelopen jaren gebaseerd op het Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers:

2015 2016 2017 2018
5,9 5,5 5,4 3,8

Uit het rapport

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:

  • Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
  • Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 7,2. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore. 

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop zakt flink omdat de handelsmix - waar dit bedrijf sterk op leunt - slecht wordt gewaardeerd. Ook het bedrijfsonderdeel levering is slecht beoordeeld. Dit komt omdat Fenor veel stroom uit biomassa levert. Het aandeel biomassa in het stroometiket is 65%. Deze biomassa valt onder afvalverbranding in AVI’s met een waardering van 2,5 (schaal 0-5, zie rapport, puntentelling Bijlage A). De levering heeft overigens weinig invloed op het eindcijfer omdat dit voornamelijk wordt bepaald door de inkoop.
Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden.

Meer info

FENOR is landelijk actief als energieleverancier maar lijkt vooral in Friesland bekendheid te genieten. FENOR levert aan al haar klanten duurzaam opgewekte elektriciteit. Opmerkelijk: Waar het stroometiket in 2013 nog bijna volledig uit sjoemelstroom bestond, is vanaf 2014 te zien dat er vooral windenergie wordt verkocht. Fenor licht nader toe dat deze windenergie voor het jaar 2015 bijna volledig afkomstig was uit Nederland. Ook de biomassa is van Nederlandse oorsprong.

Stroometiket

Hieronder vind je het actuele stroometiket van dit bedrijf. Daarnaast is te zien hoe het stroometiket zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld.
Let op: Voor het duurzaamheidsgehalte van de geleverde stroom (wat op het stroometiket te zien is) krijgt de leverancier een beoordeling. Dit cijfer is slechts voor een klein deel bepalend voor de eindscore van onze duurzaamheidsranking. Voor energieleveranciers die veel (des)investeren is dit nog veel kleiner, soms maar 1%. Het stroometiket kan dus soms een vertekend beeld geven van hoe duurzaam de leverancier daadwerkelijk is.

Legenda