You are here

Anode Energie

Anode is eigenlijk opgesplitst in twee bedrijven en heeft ook twee leveringsvergunningen. De Holding waaronder de verschillende activiteiten vallen heet ‘Holding 3274’. Op deze pagina vindt je informatie over de consumententak van Anode. De leveringsvergunning van dit bedrijf staat op de naam van 'Kleinverbruik der Nederlanden'. Kijk hier voor het zakelijke leveringsbedrijf van Anode.

Rapportcijfer

Elk jaar wordt de duurzaamheid van de Nederlandse stroomleveranciers onderzocht. Anode wordt in 2018 beoordeeld met een 2,8 en hoort dus bij de grootste vervuilers onder de stroomleveranciers.

2017 2018
4,1 2,8

Uit het rapport 2018

De score van dit bedrijf ontstaat door de combinatie van de volgende deelcijfers:
• Het cijfer voor het bedrijfsonderdeel ‘inkoop’ is 2,7. Dit cijfer is voor 75% bepalend voor de eindscore.
• Het cijfer voor het onderdeel ‘levering’ is 3,3. Dit cijfer is voor 25% bepalend voor de eindscore.

De score in het bedrijfsonderdeel inkoop is slecht omdat de handelsmix - waar dit bedrijf sterk op
leunt - slecht wordt gewaardeerd. Om beter te scoren in dit onderzoek zou het bedrijf vooral haar inkoopbeleid moeten veranderen: in
plaats van handelsmix zou er duurzame elektriciteit direct bij de bron ingekocht moeten worden. Ook zou de score verbeterd kunnen worden door meer wind- en zonne-energie uit Nederland in de leveringsmix op te nemen.

Meer info

In december 2015 heeft Anode stroomleverancier KAS Energie overgenomen.

Stroometiket

Hieronder vind je het stroometiket van Anode. In het historische verloop valt op dat de leveringsmix van het jaar 2014 aleen windenergie bevatte. Nader onderzoek doet vermoeden dat de leveringsmix van Anode in dat jaar foutief werd opgegeven door Anode. Alleen het particuliere en klein zakelijke deel werd meegenomen, het (veel grotere) grootzakelijke deel van de levering heeft Anode toen niet opgegeven. Dat deel betreft vooral grijze stroom. De ACM werd hierover in 2015 ingelicht, maar deed naar ons weten niets.

Legenda