You are here

Het Ei van Columbus: groene 'tegenstroom'

Submitted by Beheerder on Sat, 01/11/2008 - 13:57

(2008-11-01) Wie zelf, bijvoorbeeld via zonnepanelen, stroom opwekt, draagt bij aan een duurzame energievoorziening. Waarom worden zulke initiatieven nog niet goed gestimuleerd? De overheid kan regelen dat mensen en bedrijven, tegen gunstige condities, hun eigen stroom mogen terugleveren aan het net. Het is een van de meest effectieve manieren om te zorgen dat Nederland sneller omschakelt naar een duurzame energievoorziening. Belangstelling genoeg. Al 1400 mensen tekenden de open brief met dit voorstel, die binnenkort aan de politiek en de energiewereld wordt gericht. Nederland is fors achterop geraakt in duurzaam Europa. Diverse energiebedrijven zijn gewend te denken in één richting: van producent naar gebruiker, niet andersom. Ze hebben moeite met alternatieven, en dus ook met deze tegenstroom. Ook de politiek heeft grote problemen om heldere, innovatieve regels en berekeningen te maken, die ook over een paar jaar nog houdbaar zijn. Onlangs is nog eens in het tv-programma 'Tegenlicht' helder gemaakt welke extra kansen er liggen voor de economie en de samenleving als iedereen zich kan inzetten voor het opwekken van schone en hernieuwbare energie. Landen om ons heen, met name Duitsland, hebben al aangetoond dat het kan. Het succes daar ligt in een decentrale aanpak. Daar kunnen particulieren en bedrijven al zelf energie opwekken en terugleveren aan het net. Dat verschaft een duurzaam inkomen aan honderdduizenden mensen en (nieuwe, innovatieve en ook bestaande) bedrijven. En het levert ook nog tienduizenden nieuwe banen op in de gerelateerde industrie. Politici als het Duitse SPD-parlementslid Hermann Scheer en, in de VS, Al Gore wijzen er bij herhaling op dat er een samenhang dient te zijn tussen alle elementen van bestuur, economie en samenleving. Alleen dan lukt het om tot werkelijk duurzame oplossingen te komen. De mogelijkheden van decentrale en centrale opwekking van duurzame energie spelen daarin een belangrijke en versnellende rol. Ook Het International Energy Agency noemt tegenstroom, in officiële termen: het feed-in tarief , de meest effectieve beleidsmaatregel voor het bevorderen van hernieuwbare energie. Het feed-in tarief is het bedrag dat particulieren of bedrijven betaald krijgen voor teruglevering van duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Het antwoord van de Nederlandse politiek kwam dit voorjaar pas in de vorm van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE), een beleidsinstrument dat zo ingewikkeld is dat veel mensen die groene energie willen opwekken in wanhoop afhaken als ze met de uitvoering en de onzekerheden van de SDE geconfronteerd worden. Een instrument ook dat de overheid onnodig geld kost. Want een feed-in regeling volgens Duits voorbeeld wordt door de stroomverbruiker betaald uit een kleine toeslag. Energiebesparing en energieproductie zijn cruciaal bij het realiseren van de klimaatdoelen, de overgang naar een duurzame samenleving en voor de kwaliteit van de economie van de toekomst. Maar Nederland ligt ver achter met het aandeel duurzaam opgewekte energie en met het terugdringen van CO2 -uitstoot. We hebben veel arbeidsplaatsen gemist in een van de kansrijkste sectoren van de toekomst. En we zitten in het hoekje van de achterblijvers in de klas van duurzame presteerders. Daarom vragen de ondertekenaars van de open brief om een langlopend 'feed-in tarief' voor Nederland, een vergoeding van geleverd vermogen, zonder limiet en met een vast tarief. Dat kan worden gefinancierd door dit op te nemen in de energieprijs. Daar zal de bestaande Stimuleringsregeling Duurzame Energie voor moeten worden aangepast en verbeterd, vooral om te garanderen dat de regeling voor een flink aantal jaren geldt. De sector is al te lang geplaagd door inconsistent beleid en wisselende regelingen. Tot er Europese regelgeving is, biedt het 'feed-in tarief' het beste uitzicht op de zo onontbeerlijke continuïteit voor de investeerders. De open brief is te vinden op www.insnet.org/feedin. Ondertekenaars zijn o.a. Natuurmonumenten, Rabobank, Triodosbank, de Duurzame Energie Koepel, Greenpeace, Milieudefensie, Natuur en Milieu. Jan Juffermans en Peter van Vliet; medewerker De Kleine Aarde en voorzitter stichting iNSnet


Actie voor vaste vergoeding duurzame stroom

amsterdam - Verplicht energieconcerns tot de afname van duurzame stroom van particulieren, tegen een vast tarief. Dan komen zonne- en windenergie en biogas pas echt van de grond. Op initiatief van De Kleine Aarde, centrum voor een Duurzame Leefstijl, worden ministers, Kamerleden en energiemaatschappijen opgeroepen werk te maken van duurzame energie. Een petitie op internet, die pleit voor een vast tarief gedurende twintig jaar, is in een week tijd getekend door zo'n 1400 mensen. Ook grote natuur- en milieuorganisaties scharen zich achter de oproep. In Duitsland hebben dorpsbewoners complete zonnecentrales geïnstalleerd op lege stukken grond. Ook in Spanje is zonne-energie een serieus alternatief voor fossiele brandstoffen. Maar in Nederland moeten particulieren veel investeren en maar hopen dat er nog geld zit in de subsidiepot van het ministerie van economische zaken. Met de huidige regeling kan het vijftien jaar duren voordat zonnepanelen zich terugbetalen. Bovendien zijn burgers er niet zeker van dat stroom die ze te veel opwekken, wordt ingekocht door energiemaatschappijen. Duitse concerns zijn tot zo'n afname verplicht. Jan Juffermans van de kleine Aarde: "Elk huis kan een zonnepaneel hebben. Zelf heb ik er negen. Ze doen het al 15 jaar zonder problemen, er komt geen onderhoud aan te pas." Peter van Vliet van het platform iNSnet denkt dat met een nieuwe regeling alle Nederlandse huishoudens binnen tien jaar zelfvoorzienend kunnen zijn.