You are here

Duurzame initiatieven

  • De Windcentrale heeft als doel om de transitie naar duurzame energie in Nederland te versnellen. Door de mogelijkheid te bieden om mede-eigenaar te worden van een windmolen kan iedereen profiteren van de voordelen van windenergie.
  • TexelEnergie is een kleinschalig energiebedrijf dat duurzame stroom en duurzaam gas levert aan particulieren en bedrijven op Texel en – zoals ze dat op Texel zeggen – ‘aan de overkant’.
  • De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) telt een kleine 500 leden, vooral in de regio Waterland, wat drie windturbines vlak bij Marken heeft geplaatst.
  • De ZEK wil haar omgeving voorzien van schone stroom. Om te demonstreren dat dit mogelijk is heeft de ZEK een windmolen en zonnepanelen in bedrijf. Leden krijgen stroom en rente uit de opbrengsten. Leden wordt gevraagd de opbrengsten weer te investeren in meer windmolens of zonnepanelen.
  • De Amelander Energie Coöperatie is een bedrijf dat is opgericht met als doel de Amelander energiegebruikers duurzaam opgewekte stroom en co2 gecompenseerd gas te leveren tegen aantrekkelijke tarieven. Wij investeren in projecten om op Ameland energie te produceren. Die energie zal via de AEC op...
  • Deze coöperatieve windenergievereniging stimuleert het gebruik van windenergie door het oprichten en beheren van windturbines.
  • De NHEC is is een energiebedrijf die duurzaam opgewekte stroom uit Noord-Holland levert. Ze levert sinds eind 2010 uitsluitend duurzame stroom opgewekt door de bio-energiecentrale van de Huisvuilcentrale in Alkmaar.
  • De Windvogel is een landelijk opererende professionele coöperatie van burgers die Nederland van duurzame energie wil voorzien.
  • Wilt u graag zonnepanelen installeren, maar is uw dak niet geschikt? Wilt u meedoen in zonne-energie projecten en zo uw eigen stroom opwekken? De landelijk opererende coöperatie Zonvogel makat dit mogelijk
  • Wij zijn Utrechters die zelf energie willen opwekken, in onze eigen stad! En energie willen besparen. We zijn een coöperatie van Utrechtse burgers én bedrijven.

Pages