You are here

Duurzame initiatieven

  • Onder de naam De Zutphense EnergieTransitie (ZET) heeft een groep burgers het initiatief genomen voor de start van een eigen Zutphens energiebedrijf. Het doel is om op korte termijn te komen tot een coöperatie die op grote schaal en op kosteneffectieve wijze duurzame energie gaat winnen. Alle...
  • CALorie bestaat sinds 2010. Het is een burgerinitiatief. Tientallen burgers zetten zich inmiddels belangeloos in. De gemeente Castricum steunt ons waar mogelijk, net als talloze ondernemers en burgers. Maar CALorie is en blijft onafhankelijk. Iedereen heeft één stem, ongeacht zijn achtergrond of...
  • De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor betrokken wijkbewoners van het Soesterkwarier in Amersfoort. De vereniging zet zich in voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met iedereen die ons hierbij kan helpen, samen met bewoners die er baat bij...
  • Grunneger Power is een energiecoöperatie voor de stad Groningen, een organisatie zonder winstoogmerk. Grunneger Power wil de inwoners en organisaties in de stad helpen duurzame energie op te wekken. Nee, je hoeft geen lid te zijn van Grunneger Power en ook geen zonnepanelen te hebben om energie...
  • Een netwerk van Diemenaren vóór schone energie, lokaal voedsel en een duurzame toekomst.
  • De projecten van Zon op Nederland zijn gebaseerd op het opwekken van elektra met zonnepanelen. Zonne-energie is relatief eenvoudig en snel op te wekken en de investeringskosten per project zijn beperkt.
  • Stichting Zonne-energie Wageningen wil zonne-energie voor iedereen toegankelijk maken door een doorbraak van de toepassing van zonne-energie in Wageningen te realiseren. In de Stichting werken bedrijven, instellingen, burgers en overheid samen om de grootschalige realisatie van zonne-energie in...
  • De deelnemers van Bergen Energie willen een eigen lokaal duurzaam energiebedrijf oprichten. Je kunt meedoen door deelnemer te worden van de stichting. Je bouwt dan mee aan ons lokale energiebedrijf en je denkt mee over nieuwe mogelijkheden in deze markt.
  • Ondersteun één van de zevenentwintig biologische boeren door te investeren in zonnepanelen op hun boerenschuur!
  • Co-Operatie Zuid: “Wij krijgen Kippen!” is een project waarmee inwoners, bedrijven, ambtenaren en andere organisaties in stadsdeel Zuid samen werken aan de productie van schone, met lokale bronnen opgewekte, energie.

Pages