You are here

Duurzame initiatieven

  • De Eendragt is een windmolencoöperatie in Den Helder, een coöperatieve vereniging op ideële basis. Belangrijkste uitgangspunten zijn: · Er is geen winstbejag; · Alle leden delen mee in de winst, waarbij zij geen risico dragen voor eventuele verliezen; · Alle leden hebben stemrecht; ·...
  • Deltawind, de windmolencoöperatie van Goeree-Overflakkee heeft 22 turbines, met totaal ruim 25 MW aan vermogen, opgesteld op Goeree-Overflakkee. De energie die daarmee wordt opgewekt is voldoende om te voldoen aan de elektriciteitsbehoefte van alle huishoudens van het eiland.
  • Meerwind draagt bij aan een beter milieu door het realiseren en exploiteren van windmolens in de gemeente Haarlemmermeer en door het duurzame gebruik van energie te stimuleren. Lid worden? Heeft u ook idealen? Word dan lid van Meerwind en lever direct een bijdrage die ten goede komt aan het...
  • Zeeuwind is een coöperatie voor windenergie. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is Zeeland. Het ledenbestand van Zeeuwind bestaat uit Zeeuwse...
  • Onze Energie is hét lokale duurzame energiebedrijf van Amsterdam. Wij gaan samen met onze leden onze eigen groene stroom opwekken, door windmolens in Amsterdam te plaatsen. Als lid bent u mede-eigenaar en profiteert u van 100% groene stroom voor een vaste lage prijs.
  • Noordenwind, is een vereniging voor collectief bezit van windmolens in Noord-Nederland. Ze heeft als doel het plaatsen en exploiteren van windmolens en andere vormen van duurzame energie en wil waar mogelijk duurzame energie promoten en stimuleren. Noordenwind bundelt de krachten van actieve...
  • “Als Poetin besluit dat de gaskraan dicht moet, gaat in Rome het licht uit. Maar in Ferwerderadiel blijft het aan!” Wethouder Haije Talsma weet het zeker: met de LEF, Lokale Energzy Ferwerderadiel gaat zijn gemeente onafhankelijk worden van de wereldmachten op energiegebied.
  • LochemEnergie wil duurzame energie opwekken en leveren aan haar leden: huishoudens en zakelijke afnemers binnen de gemeente Lochem. Zo willen we de overgang van fossiele en nucleaire energiebronnen naar duurzame energiebronnen sneller mogelijk maken.
  • "DENK BREED, HANDEL CONCREET" Onder dit motto is men in de gemeenschap van Hoonhorst medio 2009 aan de slag gegaan met duurzaamheid. We hebben dit gebaseerd op drie peilers: groen, gezond en gemeenschappelijk. Met de blik op 2050 is en wordt nagedacht over samen leven, wonen en werken in...
  • Duurzaam samenwerkingsverband tussen de gemeente Ameland, Eneco, Gasterra en de NAM.

Pages