You are here

Duurzame initiatieven

  • <p>Zeekracht wil de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee in een stroomversnelling brengen en heeft twee grote ambities:</p><p>-&nbsp;Windmolens bouwen op de Noordzee en de leden de kans bieden hun eigen stroom te gaan produceren op de Noordzee;<br> - Uitgroeien...
  • <p>Morgen Groene Energie wil een gezonde leefomgeving achterlaten voor volgende generaties. Energie uit schone onuitputtelijke energiebronnen draagt daaraan bij. Onze schone energie wordt op termijn lokaal opgewekt. In 2020 willen we het energieverbruik van zo veel mogelijk mensen CO2-...
  • <p>Een groep betrokken ondernemers uit Amersfoort slaan de handen ineen voor duurzaamheid. Met de gemeente richten ze een energieco&ouml;peratie op voor burgers en bedrijven met gezamenlijke doelen:<br /> Onafhankelijk van fossiele energie; collectief eigenaar van hun eigen...
  • Iedereen kan voor 100 euro een zonnepaneel adopteren. Het zonnepaneel wordt geplaatst in de Achterhoek daar waar de zonne-energie direct gebruikt kan worden. Op internet kunt u ieder moment van de dag: - op een landkaart zien waar uw zonnecel het "werk" doet. - hoeveel energie uw...
  • De Energie Coöperatie Noordseveld biedt klanten in de Drentse gemeente Noordenveld groene energie, faciliteert het zelf opwekken van vooral elektriciteit via zonne-energie en adviseert huishoudens over duurzaamheid. Aan leden wordt specifieke informatie gegeven en kortingen aangeboden bij aanschaf...
  • De coöperatieve vereniging UWind u.a. is in 1989 opgericht. Het doel van de vereniging is het "stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie; in het bijzonder windenergie; en het op milieuvriendelijke wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden. Het doel probeert de...
  • Stichting Doarpswurk is een organisatie die zich richt op het instandhouden en stimuleren van de sociale samenhang en de leefbaarheid van het Friese platteland. Dorpsbelangen en dorpshuizen spelen daarin de hoofdrol. Doarpswurk is een steunfunctie van de provincie Fryslân en bestaat sinds 2006. Het...
  • Op 11 november 2010 is de Stichting ter bevordering van duurzame energie van, voor en door Apeldoorners opgericht. Vanuit deze stichting werken we aan de oprichting van de energiecoöperatie deA. deA wil met zonnepanelen, waterkracht en biomassa duurzame energie opwekken in Apeldoorn en leveren...
  • De Westfriese Windmolen Coöperatie U.A. (WWC) bevordert het gebruik van windenergie. De beste manier om dat te bereiken is zelf windmolens plaatsen.
  • WDE produceert duurzame elektriciteit uit windkracht en zon instraling met behulp van een 80 kW windmolen en 100 Pwatt photo voltaische cel panelen. WDE heeft ervaring in duurzame energie projecten en complexe energiebesparingsprojecten voor grote gebouwclusters. WDE werkt samen met de...

Pages