You are here

Duurzame initiatieven

  • Coöperatie Duurzame Energie Haaren U.A. i.o. is een coöperatie van met name ingezetenen van de gemeente Haaren die collectief vóór Duurzame Energie zijn. Het motto luidt: Maak de gemeente Haaren (Haaren, Helvoirt, Biezenmortel, Esch) energie neutraal op basis van duurzame energie door een...
  • Een grote groep van enthosiaste en betrokken Oosterhouters zetten zich samen in en dragen daarmee een steentje bij vóór één compleet Duurzaam Oosterhout in 2020.
  • Als u in buurt van Halsteren of Bergen op Zoom woont, dan kent u misschien de windmolen de Volhouder. Wist u al dat u mede-eigenaar van deze molen kunt worden? <p>De Windvogel is een landelijke <a href="http://www.windvogel.nl/de-windvogel-een-cooperatieve-vereniging-ba">...
  • <p>Zeekracht wil de ontwikkeling van windenergie op de Noordzee in een stroomversnelling brengen en heeft twee grote ambities:-&nbsp;Windmolens bouwen op de Noordzee en de leden de kans bieden hun eigen stroom te gaan produceren op de Noordzee; - Uitgroeien tot een grote maatschappelijke...
  • <p>Meewind is een paraplufonds dat de mogelijkheid biedt te beleggen in duurzame energieprojecten. Wind is voor de landen aan de Noordzee de belangrijkste vorm van duurzame energie. Daarom kiest Meewind hiervoor. Door te beleggen in windenergie ontstaat persoonlijke betrokkenheid bij nieuwe...
  • De stichting heeft als doelstelling, verbetering van het milieu, bevordering van energie besparing en het gebruik van duurzame energie in de dorpen Reduzum, Idaerd en Friens. Dit heeft geresulteerd in de exploitatie van een windmolen van 225 kW. Bovendien is Reduzum in 2013 een actie gestart om...
  • <h3>Leefbaar en energieneutraal</h3> END wil het dorp energieneutraal te maken binnen een termijn van acht jaar, onder het motto: "samen komt wie tot'n good END" (Energieneutraal Noord Deurningen). <br>In het plan wordt niet alleen ingegaan op de technieken die...
  • <div class="project-upper"><p>"BORNE TO BE GREEN', zo luidt het motto van Borne Duurzaam.</p><p>Borne Duurzaam! is een stichting die in Borne duurzame initiatieven wil ontwikkelen en stimuleren.&nbsp; De stichting richt zich op energiebesparing,&...
  • Reggestroom is de energiecoöperatie met een Duurzame Energiewinkel in Nijverdal. Het is mogelijk om stroom en gas af te nemen van ReggeStroom, en er loopt een actie met zonnepanelen. Momenteel (juli 2012) wordt nog groene stroom ingekocht en doorverkocht aan de leden, maar dat gaat snel veranderen...
  • De Deventer Energie Coöperatie U.A. wil het aandeel van duurzame energie binnen de gemeente verhogen. Uiteindelijk is het doel om te komen tot 100% duurzaam energie gebruik. Burgers, ondernemers, instellingen en de lokale overheid namen daarom gezamenlijk het initiatief tot het oprichten van de...

Pages