You are here

Duurzame initiatieven

  • De Vereniging Duurzaam Soesterkwartier is een initiatief van en voor betrokken wijkbewoners. De vereniging zet zich in voor energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Samen met iedereen die ons hierbij kan helpen, samen met bewoners die er baat bij hebben. Samen met u.
  • Zoveel mogelijk mensen enthousiast maken om zonnepanelen aan te schaffen. Dit wil het burgerinitiatief ZOEK DE ZON OP realiseren. Veel mensen zijn het eigenlijk al langer van plan, maar het komt er maar niet van. De een wil schone energie, de ander wil zijn geld een renderende bestemming geven....
  • ADEM Houten is een lokaal initiatief voor een lokaal duurzaam energieproject. Hier kunt u écht lokaal geproduceerde groene stroom en gas kopen! ADEM staat voor een betrouwbare levering van groene elektriciteit en gas tegen scherpe prijzen, allemaal geproduceerd op Houtense bodem. ADEM maakt...
  • Een groepje bewoners heeft het initiatief opgevat om Nigtevecht te verduurzamen. In lijn met de ambitie van de Provincie Utrecht om in 2040 klimaatneutraal te zijn, willen de bewoners de eigen energie bundelen en samenwerken om deze ambitie te concretiseren voor hun eigen dorp. Tevens willen zij...
  • Coen de Lint: “Onze droom is dat we zelf onze energie gaan opwekken, met elkaar en voor elkaar”. De energiecooperatie in oprichting wordt de komende tijd nader uitgewerkt door een groep vrijwilligers. Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via de site.
  • <p>Het Groene Net is een lokaal duurzaam energiebedrijf. Via een ondergronds buizennetwerk gebruikt Het Groene Net duurzame warmte van Biomassa Energiecentrale Sittard en restwarmte van bedrijventerrein Chemelot voor verwarming en koeling van bedrijven en woningen in Sittard-Geleen, Beek en...
  • Zuidenwind is een coöperatie voor windenergie. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Als coöperatie willen we mensen bij elkaar brengen die gezamenlijk het financieel mogelijk...
  • Gelukkig schijnt ook bij ons in Weert de zon, waait het ook hier, hebben we mest, poep, biomassa, restwarmte, huishoudelijk afval en zelfs stromend water. In Weert zijn ongeveer 20.000 huishoudens die nu samen jaarlijks minimaal € 35 miljoen aan de grote energiebedrijven betalen. De energiebronnen...
  • Wat wil WEL bereiken? De doelstelling van WEL is om binnen 15 jaar Waalre op het gebied van energie self-supporting te maken. De cooperatieve vereniging WEL werft haar leden binnen de Waalrese gemeenschap; burgers, bedrijven en instellingen zullen lid kunnen worden. Burgers, bedrijven en...
  • O3-energie (Oirschot Organiseert Overschot) is een locale energiecoöperatie voor de regio rond Oirschot. O3 brengt producenten en consumenten van energie bij elkaar. Het doel is om te investeren in hernieuwbare bronnen zoals zonne-energie en biovergisting, maar ook in het efficiënter gebruiken van...

Pages