You are here

Groene stroom

 • Op het stroometiket moet dus duidelijk te zien zijn hoeveel procent van de stroom uit aardgas, kolen, kernenergie of hernieuwbare bronnen (bijv. windenergie en energie uit biobrandstof) afkomstig is.

 • Hoe werkt de WISE groene energievergelijker? (Korte handleiding)

  1. (2008-11-01) Wie zelf, bijvoorbeeld via zonnepanelen, stroom opwekt, draagt bij aan een duurzame energievoorziening. Waarom worden zulke initiatieven nog niet goed gestimuleerd? De overheid kan regelen dat mensen en bedrijven, tegen gunstige condities, hun eigen stroom mogen terugleveren aan het net. Het is een van de meest effectieve manieren om te zorgen dat Nederland sneller omschakelt naar een duurzame energievoorziening.

  2. Het principe stoelt op een zogeheten 'zelfleveringsmodel'. De Windvogel verzamelt leden die met een eenmalige bijdrage van euro 50 een aandeel in een windturbine kopen.

  3. Dit komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen, olie en gas. CO2 is een broeikasgas, sterker nog: het is het voornaamste broeikasgas.

  4. De wereld is verslaafd aan energie. Om onze energiehonger te stillen worden er dagelijks bizar grote hoeveelheden kolen, aardolie en aardgas verbrand.

  5. Niet alle grijze stroom is even vervuilend

  6. Stroom is een veelgebruikt woord voor elektriciteit, of preciezer nog: bewegende elektrische ladingen. De bewegende deeltjes, dat zijn uiteindelijk de elektronen en - voor ons verhaal belangrijk - alle elektronen zijn gelijk.

  Pages