You are here

Gemeentelijk netwerk voor sluiting T2/D3

Submitted by Beheerder on Fri, 22/06/2018 - 16:43

Op 4 juli as. organiseert de gemeente Bergen op Zoom samen met WISE een avond voor gemeenteraadsleden, wethouders en ambtenaren over de Belgische 'scheurtjesreactoren' Tihange 2 en Doel 3.  

Op uitnodiging van Bergen op Zoom komen naar verrwachting zo'n 80 lokale bestuurders en politici bij elkaar om geinformeerd te worden en om een platform op te richten van en voor betrokkenen uit de drie zuidelijke provincies (Limburg, Brabant en Zeeland). Op initiatief van WISE wordt een serieuze poging ondernomen meer uit te gaan wisselen, samen te werken en om strategisch en communicatief zo veel mogelijk gezamenlijk op te trekken. Een zevental gemeenten uit Limburg en Brabant dragen ook financieel bij aan de campagne van WISE die zich inzet voor de versnelde sluiting van Tihange 2 en Doel 3. Onderdeel van de campagne van WISE is versterking van de provinciale en gemeentelijke krachten die zich zorgen maken over de veiligheid van hun burgers.