You are here

Seminar: emissiehandel en energietransitie

12-05

Inschrijven is helaas niet meer mogelijk!

Emissiehandel (EU ETS – Emissions Trading System) is een marktinstrument waarmee de EU de uitstoot van broeikasgassen kosteneffectief wil verminderen om zo haar klimaatdoelstellingen te realiseren. Energietransitie is het beleid van overheden om fossiele energie te vervangen door duurzame energie. Beide instrumenten hebben als doel om de energievoorziening minder vervuilend te maken, maar hoe effectief is het om beide tegelijk te doen?

Seminar

Hoe werkt de interactie tussen het ETS en de energietransitie: moeten we wel zoveel geld uitgeven aan het bouwen van windparken als we ook een ETS hebben? Of is het juist andersom: constateren we dat het ETS een zeepbel is en moeten we juist inzetten op nationale doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken? Tijdens het seminar wordt eerst goed uitgelegd hoe het allemaal werkt. Vervolgens willen we aandacht vragen voor de interactie tussen het ETS en de energietransitie en samen met de deelnemers nadenken over vervolgacties.

Programma & sprekers

13:30 - 14:00 inloop met koffie/thee

14:00 start

  • Dr. Edwin Woerdman, (Associate professor of Law and Economics - Co-director of the Groningen Centre of Energy Law): theorie emissiehandel.
  • Harm van de Wetering, NEa (Nederlandse Emissieautoriteit):praktijk van emissiehandel.
  • Prof. dr. Herman Vollebergh, PBL en Tilburg University: interactie tussen emissiehandel en andere beleidsinstrumenten.

Pauze

  • Bas Eickhout (Europarlementariër voor GroenLinks): Welke knoppen zijn er om aan te draaien als we emissies terug willen dringen: CO2-taks, ETS, bouwen van zo veel mogelijk groen productievermogen? Hoe is de stemming in de Europese Commissie en het Europees Parlement en wat vindt GroenLinks?
  • Gesprek met zaal. Hoe kijkt de milieubeweging hier tegenaan? Hoe verder?

17:30 eind, waarna borrel.

U wordt door de middag geleid door:

Organisatie