You are here

Bootactie in Tihange!

29-09

Verkiezingen in zicht? Doel en Tihange dicht! 

Op 14 oktober vinden in België gemeenteraadsverkiezingen plaats. Een uitstekend moment om het sluiten van de reactoren Tihange 2 en Doel 3 onder de aandacht te brengen van Belgische kandidaat politici.

Zij zullen immers straks coalitieakkoorden afsluiten en de mogelijkheid hebben om Tihange en Doel daarin een plek te geven. Om die reden vindt op 29 september een Euregionale actie plaats tegenover de verouderde kerncentrale van Tihange. Euregionaal betekent dat naast deelnemers uit België ook deelnemers uit Nederland en Duitsland mee zullen doen met deze actie. U kunt aan deze actie meedoen door vanuit Maastricht per bus mee te reizen naar Huy tegen betaling van €10,- pp. Uiteraard kunt u ook op eigengelegenheid naar Huy reizen.

Tiidschema:

13.00 uur Bus vertrekt uit Maastricht/ Aachen naar Hoei. Belgische deelnemers reizen op eigen gelegenheid en zorgen ervoor tijdig in Hoei te zijn. P: Avenue Delchambre, Huy      

14.00 uur Opstap voor de boot in Hoei (voor wie een bevestiging heeft voor de eerste boottocht, max. 75 personen). De boot ligt aan de voet van de Collegiale Kerk (Eglise Collegiale, naast de centrale brug) (coordinates 50.519419,5.237888). Andere deelnemers/buspassagiers gaan naar de actielocatie.

14.05 uur Afvaart boot naar Tihange. De boot zal dicht langs de centrale varen. U zult belangrijke informatie krijgen over de centrale tijdens de tocht. Aankomst op de actielocatie tegenover de centrale: ongeveer 14.20 u

14.30 uur De boot zal tijdens het actieprogramma korte tochten maken vanaf de actielocatie om alle aanwezigen in staat  te stellen van dichtbij de centrale te zien

14.40 uur Start van het programma op de oever tegenover de centrale N617, Quai de Compiegne 75-73, 4540 Huy, Belgium (50.536785,5.258333):

  • Frites met  “vleeswaren” of vegetarische extra te krijgen bij de Friture Nuclear; dit kan genuttigd worden in de tent, met uitzicht op de scheurtjes en atoomreactor
  • Drank is beschikbaar tegen betaling
  • Discussie over de veiligheid van Tihange 2 en Doel 3 reactoren met kandidaat  gemeenteraadsleden.
  • Levende muziek.
  • Geprojecteeerde infoormatie en “ speed dating” door kandidaten
  • Presentatie: Hoe maken we Tihange 2 en Doel3 politiek
  • Voordrachten van betrokken bestuuders (“burgemeesters” Heerlen / Aachen / Liege)
  • Een minuut kort en krachtig:  de kandidaat raadsleden presenteren hun belangrijkste punt
  • Afsluitend spectakel

17.00 uur Deelnemers die dat wensen gaan aan boord voor de bootreis terug naar Hoei. Nederlandse en Duitse busdeelnemers: instappen in de bussen op de actielocatie in Tihange

18.00 uur Aankomst bussen in Maastricht/Aachen. Einde van de  actie

 

Registratie/inschrijven voor alle deelnemers:

Stuur een e-mail naar Stop Tihange

In de titel van uw email schrijft u: Registratiie 29-9 gevolgd door, aantal deelnemrs  en de indicatie voor het land (BE, D or NL)

(als bevestiging ontvangt u een deelnemersnummer, een tijdschema en zo nodig de buslocatie).

Voor Nederlandse deelnemers die per bus reizen: de reis per bus kost €10,-/ p.p. (het bedrag overschrijven naar rekeningnummer: NL30 TRIO 0338 9015 90, VSTN). Duitse buspassagiers betalen in de bus.

Registratie is noodzakelijk als u de eerste boottocht wilt meemaken. De capaciteit (75 mensen) zal worden samengesteld uit deelnemers uit de 3 landen.

Voor alle andereren is er de mogelijkheid om op eigen gelegenheid naar Quai de Compiegne in Hoei te komen. We zullen verzamelen voor Mr. Bricolage, waarna je kunt deelnemen met de manifestatie aldaar. Er is parkeergelegenheid in de buurt. . Omdat de actie gericht is op de Belgische verkiezingen hopen we speciaal Belgische kiezers te mogen verwelkomen.

Het actie team:

VSTN

Nucléaire Stop

Greenpeace (B)

WISE

Leo Maathuis

En momenteel met ondersteuning van:

3Rosen Initiative

Acte (local antinuclear comitee Hoei)

AAA (Aachener Aktionsbündnis gegen AKW)

Stop Tihange – Deutschland