You are here

EPZ voert veiligheidsmaatregelen te langzaam uit

Submitted by Beheerder on Mon, 04/05/2015 - 16:00

De EPZ, exploitant  van de kerncentrale in Borssele, voert veiligheidsmaatregelen, die na de nucleaire ramp in Fukushima werden verplicht, te traag uit. Dat zegt een onderzoeksteam van de IAEA.

Na de kernramp in het Japanse Fukushima zijn 140 kerncentrales in Europa aan een stresstest onderworpen. Borssele kwam daar relatief goed uit maar kreeg wel huiswerk mee. Overigens betrof het allemaal papieren tests. Juist een opeenvolging van onverwachte gebeurtenissen (zoals in Fukushima) kun je niet goed op papier testen. Een ploeg van 20 deskundigen lichtte de gang van zaken in de stroomfabriek van energieproducent EPZ in 2014/15 door. Afgelopen maandag is het eindrapport gepubliceerd. De onderzoekscommissie is te spreken over het risicomanagement van EPZ, het discussieplatform voor jonge medewerkers, de methode waarmee EPZ de ontwikkeling van haar kwaliteitsmanagement meet, de vele grote ongevalsoefeningen die worden gehouden en het beheer van materieel voor het bestrijden van ongevallen.

Op andere punten komt kritiek: vastgesteld wordt dat de EPZ moeite heeft om vaart te houden in het implementeren van post-Fukushima-maatregelen. Dat gaat onder meer om het koel en op niveau houden van het splijtstofstavenbassin (onder andere de aanleg van een noodvoorziening). In reactie zegt de EPZ het tempo te willen verhogen. Volgend jaar wordt gekeken of dat gelukt is. Het team van het IAEA bekijkt dan ook of EPZ meer doet aan leiderschapsontwikkeling, effectievere samenwerking tussen medewerkers en het verbeteren van procedures voor onderhoudswerkzaamheden. Ook moet EPZ procesafwijkingen vaker en diepgaander onderzoeken.