You are here

Eneco op weg naar groen

Submitted by Beheerder on Wed, 23/09/2009 - 15:17

Eneco werkt hard aan haar groene ambities. De productiecapaciteit uit windturbines is gestegen ten opzichte van het eerste halfjaar in 2008. Het gaat hier om projecten in Belgie en Nederland. De groei van het totale duurzame elektriciteitsportfolio bedraagt 13%. Ook met de minder groene bronnen doet Eneco toch haar best wat schoner te zijn. De bouw van de Enecogen gascentrale op de Maasvlakte is hier een voorbeeld van. De gascentrale wordt relatief schoon, doordat deze zal worden voorzien van een (DeNOx)installatie om stikstofoxiden (NOx) af te vangen. Ook werd begonnen met de aanleg van gasopslaginstallaties in Duitsland. Deze zouden de volatiele elektriciteitsproductie uit Eneco's windparken moeten balanceren. Ook de overname van Evelop, Ecofys en Ecostream draagt bij aan Eneco's strategische ambities om in 2012 20% van de geleverde energie duurzaam te produceren, en in 2030 100%.

meer informatie: www.duurzameenergiethuis.nl