You are here

Duitse nucleaire waakhond verklaart scheurtjesreactoren veilig. Een voorbarige conclusie.

Submitted by Beheerder on Tue, 10/07/2018 - 16:29

De Duitse nucleaire veiligheidsdienst, de Reactor-Sicherheitskommission, RSK, publiceerde 9 juli een nieuw rapport over de scheurtjescentrales in België. Hierin concluderen zij dat de scheurtjes geen impact hebben op de veiligheid van de centrales. Er is voor het rapport echter geen nieuw onderzoek gedaan, noch gekeken naar de chemische elementen in het staal van de reactorvaten. Concluderen dat Doel 3 en Tihange 2 veilig zijn, lijkt dan ook wat voorbarig. 

De Duitse Federale regering ziet geen reden meer om bij de Belgische regering aan te dringen op het direct stilleggen van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2. Dit naar aanleiding van een rapport van de Duitse reactor-zekerheidscommissie (RSK), de Duitse nucleaire waakhond over de scheurtjescentrales. Het rapport, gebaseerd op kennisuitwisseling tussen de Belgische nucleaire veiligheidsdienst, FANC, en het Duitse RSK, sluit zich aan bij eerdere conclusies van het FANC en stelt dat de scheurtjes van meet af aan in de kernreactoren zaten en in de loop der jaren niet significant gegroeid zijn. Metallurgie-deskundigen hebben nog wel geëist om een extra onderzoek, wat binnenkort in Stuttgart uitgevoerd zal worden. Desondanks heeft de RSK gesteld dat de zaak voor hen gesloten is.

De stad Aken, dat een proces tegen de kerncentrale in Tihange is gestart, lijkt nog niet overtuigd dat de scheurtjescentrales veilig zijn. Volgens de burgemeester zijn er nog een heleboel zaken die opheldering behoeven. Daarnaast zijn de bestaande onzekerheden in dit rapport wederom niet beantwoord. Ook is er volgens de stad nog steeds geen fatsoenlijke uitleg voor het vaak automatisch uitvallen van de Belgische reactoren en de slechte communicatie hierover. De Staat Nordrhein Westfalen sluit zich bij deze analyse aan. Ook de Akense gemeenteraad laat weten teleurgesteld te zijn met de manier waarop de resultaten van het onderzoek gecommuniceerd worden. In hun persreactie schrijven ze onder andere dat er meer naar internationale experts geluisterd moet worden. 

Ook Wise vindt het rapport van de RSK weinig overtuigend. Er zijn geen nieuwe zaken onderzocht. Het onderzoek heeft met name gekeken naar de sterkte van het materiaal. Er is dus niet gekeken naar de vergroting van de waterstofdruk, een mogelijk en belangrijk risico bij de scheurtjes. Als deze druk, door verdere insluiting van waterstof, te groot wordt, kunnen de kleine scheurtjes groter worden, met alle gevolgen van dien. Dat de Duitse overheid genoegen neemt met een onderzoek waar dit niet is meegenomen is uiterst teleurstellend.

In 2016 vroeg de Duitse overheid België om de scheurtjesreactoren uit voorzorg te sluiten te sluiten. De regering ziet daar nu, op basis van dit rapport, geen reden meer voor. De vraag om alle kernreactoren ouder dan 32 jaar (waar Doel en Tihange ook onder vallen) te sluiten, blijft echter staan.