You are here

De luchtkastelen van Zeeuwse lijsttrekkers

Submitted by Beheerder on Mon, 18/03/2019 - 13:00

Alle partijen die meedoen aan de Provinciale Staten verkiezingen in Zeeland zijn in de afgelopen weken dor de PZC gevraagd naar hun standpunt over kernenergie en (de toekomst van )de kerncentrale Borssele.

Uit de PZC: "Verschillende partijen (FvD, PVV, VVD, Partij voor Zeeland, iets aarzelender ook het CDA) hameren op het belang van kernenergie om de uitstoot van CO2 te beperken, desnoods door een tweede kerncentrale bij te bouwen. Volgens Peter van Dijk (PVV) draait de huidige kerncentrale bij Borssele rendabel, terwijl eigenaar PZEM toch echt elk jaar tientallen miljoenen moet bijpassen. Wellicht verkijkt de PVV-lijsttrekker zich op het feit dat een kerncentrale geen verlies mág maken, precies de reden waarom PZEM de portemonnee moet trekken. Het energiebedrijf wil maar wat graag van de kerncentrale af. En er is geen ondernemer die er over peinst een tweede te bouwen". Hieronder een overzicht van het standpunt van de partijen die geinterviewd werden. 

In willekeurige volgorde:

SP

 “Zo snel mogelijk dicht. Alleen daar heeft Zeeland ook het geld niet voor op dit moment”.

https://www.pzc.nl/video/7-vragen-aan-ger-van-unen-sp~p70112

Programma: Kerncentrales zijn onverantwoord. Als er een ongeluk plaatsvindt dan zijn de gevolgen voor de bevolking rampzalig, de schade onbetaalbaar en de schadelijke effecten voor de toekomst groot. Daarom is de SP voor sluiting en ontmanteling van de kerncentrale in Borssele. Zolang de kerncentrale in Borssele nog niet dicht is, moet actief werk worden gemaakt van de ontvlechting van de PZEM en EPZ. En moet de veiligheid zo goed mogelijk worden gegarandeerd. https://zeeland.sp.nl/#chapter-5

Denk

“Dicht, voor zover. Tenzij nieuwe onderzoeken uitwijzen dat afval beter geborgen, verwerkt kan worden”.

https://www.pzc.nl/video/11-vragen-aan-lijsttrekker-serif-uysal-denk~p70881

Programma: Groene groei en groene innovatie zijn het nieuwe devies, omdat de kosten van het in stand houden van de huidige vervuiling en klimaatverandering uiteindelijk groter zullen zijn dan van de omslag naar groen. Daarom moeten alle kern- en kolencentrales dicht. https://www.bewegingdenk.nl/wp-content/uploads/2016/11/Verkiezingsprogramma_DENK_2017-2021.pdf

Partij voor de Dieren

“Zo snel mogelijk dicht. En geen nieuwe kerncentrale erbij dat spreekt voor zich”.

https://www.pzc.nl/video/11-vragen-aan-trees-janssens-partij-voor-de-dieren~p69409

Programma: Zeeland heeft volop ruimte voor duurzame energie uit wind, water en zon. De provincie staat geen kerncentrales en ondergrondse opslag van radioactief afval meer toe. https://zeeland.partijvoordedieren.nl/speerpunten

50Plus

https://www.pzc.nl/video/9-vragen-aan-willem-willemse-50plus~p69472

Programma: Kerncentrales in Borsele en Doel moeten kritisch gevolg worden. Verouderde kerncentrales moeten worden gesloten zodat deze geen bedreiging zijn. Zolang niet alle risico’s zijn uitgebannen en er geen oplossing is voor het kernafval pleit 50PLUS voor het afzien van kernenergie. 50PLUS wil toekomstige generaties niet opzadelen met de gevolgen van het gebruik van energie die niet duurzaam is.

https://www.50plus-zeeland.nl/2-nieuws/120-verkiezingsprogramma-provinci... in Zeeland.”.

https://50pluspartij.nl/standpunten-2018

ChristenUnie:

“ Uhm, langer openhouden is zeker bespreekbaar ”.

Groenlinks:

https://www.pzc.nl/video/13-vragen-aan-gerwi-temmink-groenlinks~p69475

Programma: Wij willen dat Zeeland de eerste klimaat neutrale provincie wordt. Dat kan  natuurlijk zonder kernenergie en schaliegas. https://groenlinks-zl.netlify.com/standpunten

PvdA:

“Kerncentrale moet dicht op het moment dat we nu hebben afgesproken. Wij als PVDA geloven niet in de toekomst van kernenergie”.

https://www.pzc.nl/video/7-vragen-aan-anita-pijpelink-pvda~p69890

Programma: De PvdA vindt dat de kerncentrales in Borssele en Doel gesloten dienen te worden. https://zeeland.pvda.nl/standpunten/veiligheid/

D66:

“Zo snel mogelijk sluiten, ja graag. Maar wel door het rijk dan. Wij zeggen kerncentrale is rijks verantwoordelijkheid, rijks regelgeving. Toezicht vanuit Den Haag. Kortom die past niet meer bij ons. Uhm, die kerncentrale moet het rijk gewoon overnemen”.

https://www.pzc.nl/video/9-vragen-aan-ton-veraart-d66~p70055

Programma: Een plan om te kunnen stoppen met de kerncentrale. De overheid moet zo snel als mogelijk eigenaar worden van de kerncentrale

https://zeeland.d66.nl/content/uploads/sites/96/2019/03/Verkiezingsprogramma-voor-iedereen.pdf

Partij voor Zeeland:

Programma: We moeten minder energie gaan gebruiken en de CO2 uitstoot moet naar beneden (Klimaatakkoord).Het is ondenkbaar dat dit zonder een vorm van kernenergie kan (Thoriumcentrales).

https://partijvoorzeeland.nl/pvz-documenten/258-pvz-ps-programma-2019-2023/file

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/jo-annes-de-bat-cda-we-willen-het-in-zeeland-samen-doen~a7bf1d2d/

Programma: In elk geval voor de komende decennia is fossiele energie nog broodnodig. Voor het CDA zijn er daarbij geen taboes, zoals het gebruik van meer kernenergie

https://www.cda.nl/zeeland/programma-cda-zeeland/op-alfabet/milieu-energie-en-klimaat-1/

VVD:

"Nou het is of de levensduur van de huidige verlengen of een nieuwe bouwen. Daar zijn we voorstander van wind en zonne-energie is belangrijke en zal belangrijke worden. Bij die 2 is het ook belangrijk een stabiele factor heb. En daar kan die kerncentrale een belangrijke rol in spelen ".”.

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/kees-bierens-vvd-niet-asfalt-of-bussen-maar-allebei~adab9ab1/

Programma: Het langer openhouden van de kerncentrale dan 2033 is in het kader van de CO2-reductie en de energietransitie voor de VVD. Zeeland bespreekbaar. Als de centrale ontmanteld wordt, vinden wij dat het Rijk daarvoor medeverantwoordelijk is, net als voor de opslag van het restafval.

https://www.vvdzeeland.nl/wp-content/uploads/2019/01/Verkiezingsprogramma-PS.pdf

SGP:

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/harry-van-der-maas-sgp-gods-woord-sluit-geen-mensen-uit~a123b6d7/

PVV:

https://www.pzc.nl/video/7-vragen-aan-peter-van-dijk-pvv~p70056

Programma: De  PVV  staat  positief  tegenover  kernenergie  en  wil  daarvoor  de  kerncentrale  in Borssele  openhouden,  zolang  dit  verantwoord  is.

https://www.pvvzeeland.nl/images/Verkiezingsprogramma_PVV_Zeeland_PS_2015.pdf

en https://forumvoordemocratie.nl/standpunten/duurzaamheid-innovatie