You are here

Cramer tegen kern en voor groen

Submitted by Beheerder on Thu, 03/09/2009 - 10:52

'De energiesector moet verantwoordelijkheid nemen voor het klimaat'. Zo luidde deze week de boodschap van een toespraak van minister Cramer (Milieu, PvdA) op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Het kabinet wil dat in 2020 twintig procent van de Nederlandse energievoorziening afkomsitg is uit groene stroom. Momenteel is dat vier procent. Cramer vreest dat deze doelstelling niet gehaald wordt als energiebedrijven hun houding niet aanpassen. De minister dreigt dan ook met extra maatregelen vanaf 2010 als energiebedrijven niet genoeg investeren in groene energie. Welke maatregelen dit zijn is vooralsnog onbekend. Wel werkt Cramer aan maatregelen om duurzame energie voorrang te geven op het elektriciteitsnet indien dit overbelast wordt door een toename in de hoeveelheid geleverde grijze energie.

In de toespraak zei Cramer zich zorgen te maken over de investering van energiebedrijven in kolen- en kerncentrales. „Euro’s die in kolen- en kerncentrales worden gestoken gaan niet naar windmolens, zonnepanelen en biogascentrales”, aldus Cramer. Verder zei de minister te vinden dat energiebedrijven te makkelijk beginnen aan de bouw van kolencentrales, en noemt zij kernenergie 'zo’n niet-duurzame technologie uit het verleden'. Investering in kolen en kern zou leiden tot overproductie van vervuilende energie, ten koste van duurzame energie. „Deze ontwikkeling zou ronduit desastreus zijn voor onze ambities op het terrein van energiebesparing en duurzame energie.”

Binnen het kabinet zijn de meningen over kernenergie verdeeld. Het huidige regeerakkoord heeft besloten deze periode geen nieuwe kerncentrales te bouwen. Het CDA houdt de deur voor na die periode open. De PvdA houdt deze liever gelsoten.