You are here

Cie MER: Wijs WEL plekken aan voor kernafval

Submitted by Beheerder on Wed, 22/02/2017 - 16:27

Weet u het nog, het Nationaal-Programma-Kop-in-t-Zand (kernafval)?! Die stelt dat Nederland pas over 100 jaar na hoeft te gaan denken over de definitieve berging van ons radioactieve afval. Zowel over de techniek (terughaalbaar of niet, ondergronds of niet, zout, klei of graniet) als over de locatie gaan we pas na het jaar 2115 serieus nadenken. Ondertussen blijven we  wel doorgaan met de productie van het levensgevaarlijke, hoog-radioactieve afval.   

Maar nu krijgt dat uitgangspunt een gevoelige tik op de vingers van de Comissie MER. In een nieuw advies over de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) zegt ze dat er wel haast gemaakt moet worden met de discussie over het reserveren van locaties voor geologische berging van radioactief afval. 100 Jaar wachten, zoals de regering wil, kan niet, de discussie over het reserveren van mogelijke locaties moet nu gestart worden. Met het advies en aanbevelingen wil de CieMER "een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de verdere besluitvorming". Eigenlijk herhaalt de Cie. de eerder (in november 2015) door haar geventileerde mening (toen in reactie op het concept Nationaal Programma Radioactief Afval) waarin ze adviseerde "de komende drie jaar onder meer onderzoek te doen naar het reserveren van potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval en naar het realiseren van beleidsmatige afstemming met andere gebruiksfuncties van de (diepe) ondergrond". Want, zo zei de Commissie toen, "uitstel houdt het risico in dat lagen die geschikt zijn voor berging van radioactief afval al gebruikt zijn voor andere functies". Bij het reserveren van zoekgebieden denkt de Commissie aan een reservering analoog aan die uit het zogenaamde waarborgingsbeleid vestigingsplaatsen kerncentrales waarmee tot op de dag van vandaag bijvoorbeeld de Eemshaven gereserveerd wordt voor de bouw van 1 of meer nieuwe kerncentrales. Althans, er mogen geen activiteiten plaatsvinden die dat onmogelijk zouden maken.​

De Commissie MER is het dus absoluut oneens met het uitstel-beleid van de regering en stelt in het nieuwe advies onomwonden “Gezien de onomkeerbaarheid van het gebruik van de diepe ondergrond voor andere functies (als een locatie al in gebruik is voor een andere functie is deze niet of nauwelijks meer geschikt te maken voor eindberging van radioactief afval) blijft de Commissie van mening dat het aanbeveling verdient een ruimtelijke reservering voor eindberging reeds nu te agenderen.

Wat de regering bij het vaststellen van het Nationaal Programma Kernafval wel heeft gedaan is het nemen van het besluit om te komen tot een ..... Klankbordgroep. Deze zou, in de komende tien jaar aandacht moeten besteden aan:

  • Het concreet maken van ideeen voor toekomstige publieksparticipatie (in het traject voor besluitvorming over de definitieve berging, dus over 100 jaar);
  • De financiering van de eindberging en de onzekerheden daarbij;
  • Potentieel geschikte zoekgebieden voor berging van radioactief afval die gereserveerd kunnen worden en aan te geven welke beleidsmatige afstemming nodig is gelet op andere gebruiksfuncties van de (diepe) ondergrond ter plekke;
  • Borging van de benodigde kennisinfrastructuur in Nederland;
  • De criteria voor het bepalen van de periode van terugneembaarheid van het radioactief afval uit de eindberging;
  • De mogelijke beleidsimplicaties van de resultaten uit OPERA, een programma van de nuclaire industrie dat technisch onderzoek doet naar diverse bergingsmethoden.

Al 50 jaar durft geen enkele Nederlandse regering een besluit te nemen over de eindberging van radioactief afval. Want als er een plek wordt aangewezen ontstaat er verzet. Bovendien is er nog geen milieutechnisch en maatschappelijk aanvaardbare, veilige manier om kernafval definitief, voor tienduizenden jaren, te bergen. En dus wordt de gloeiend-hete aardappel steeds weer doorgeschoven. En wordt er weer een commisise, of nu dan een klankbordgroep, opgericht. Kop-in-het-Zand. Hier beschrijven we wat er wel moet gebeuren. 

 

Ondertussen bij de COVRA.....