You are here

Brandstofmix: Essent groenst, Eneco verre van, Oxxio lapt deadline aan laars

Submitted by Beheerder on Fri, 04/04/2008 - 00:00
Essent afficheert zich met recht als de 'grootste in groen'. Dat blijkt als de brandstofmixen van de traditionele 'grote vier' over 2007 worden vergeleken. Essent wekte in 2007 29% van alle geleverde elektriciteit duurzaam op en dat is ruimschoots meer dan Nuon, Eneco en Delta. Alle energieleveranciers zijn verplicht om uiterlijk op 1 april hun stroometiket over het voorgaande jaar te publiceren. Daarin wordt getoond uit welke grondstoffen de elektriciteit wordt geproduceerd die de bedrijven leveren. Net als vorig jaar blijken echter niet alle bedrijven zich aan de deadline te houden. Op de websites van Oxxio en de Nederlandse Energie Maatschappij zijn de gegevens over 2007 nog niet te vinden. Hoewel de datum wel zwart op wit staat in de Elektriciteitswet, controleert de DTE er niet op. De toezichthouder peilt pas op 1 mei of de aangeleverde gegevens kloppen en of de leveranciers zich aan de regels houden. Volgens een woordvoerder van de DTE hebben vorig jaar alle leveranciers aan de voorwaarden voldaan, terwijl toen toch ook verschillende bedrijven niet op 1 april hun stroometiket over 2006 op hun website hadden staan. "Maar na aansporing door ons is het alsnog in orde gekomen", zegt woordvoerder Gerald Rensink van de DTE. Dat heeft niet geleid tot bestuurlijke boetes, die de DTE als uiterste consequentie kan opleggen als leveranciers, zoals in dit geval, de regels uit de Elektriciteitswet overtreden. Ondanks dat het vorig jaar niet altijd ineens goed ging, begint DTE ook nu pas op 1 mei met controleren. "Dat staat zo in de wet en wij voeren de wet uit", aldus Rensink. Oxxio kan zijn stroometiket volgens woordvoerder Richard Spaans "om technische redenen" nog niet publiceren. Omdat Oxxio de gegevens ook niet per mail ter beschikking kan stellen aan Energeia, wordt dit bedrijf niet meegenomen in een vergelijking. Vorig jaar had Oxxio ruimschoots een hoger percentage duurzaam dan de grote vier. De cijfers van Essent, Nuon, Eneco en Delta komen in grote lijnen overeen met die van vorig jaar. Energeia kijkt daarbij naar de cijfers voor het hele concern, dus kleinverbruikers én grootzakelijke klanten. Aardgas is nog steeds dé brandstof voor Nederlandse elektriciteit. Delta levert als vanouds de meeste elektriciteit uit kernenergie. Opvallend is dat Eneco zijn groene imago nog niet echt eer aan doet en slechts 9% duurzaam opgewekte elektriciteit leverde in 2007. Wel schroeft dit bedrijf zijn percentage stroom uit kolencentrales wat terug. Het duurzame gehalte van de Nuon-stroom viel in 2007 ook wat tegen. De 14% is fors lager dan de 19% van 2006 en de 21% uit 2005. Essent handhaaft wel een hoog percentage duurzaam, maar de herkomst is wel verschillend. Leunde Essent in 2006 zwaar op biomassa: het was tweederde van zijn gehele duurzame component. In 2007 was dat nog niet de helft en was geïmporteerde waterkracht net zo belangrijk voor Essent. Van de kleinere leveranciers valt het duurzame percentage van de twee grote Duitse energieconcerns Eon en RWE op. In eigen land staan deze twee concerns vooral bekend vanwege hun bruinkool- en steenkoolcentrales (die ze trouwens ieder ook één willen bouwen in Nederland). Maar de brandstofmix van de elektriciteit die ze in Nederland leveren bestaat voor respectievelijk 16,3% en 10,6% uit duurzaam. RWE moet het vooral van wind hebben, Eon van biomassa. Ook Dong heeft een hoog percentage groen in zijn brandstofmix: 26%. Dit is bijna allemaal geïmporteerde waterkracht.
  Essent Nuon Eneco Delta
Kolen 22% 26% 20% 26%
Aardgas 40% 48% 61% 48%
Nucleair 7% 7% 7% 19%
Overig 3% 6% 3% 3%
Duurzaam 29% 14% 9% 4%
CO2 (gram/kWh) 362 454 419 428
Kernafval (mg/kWh) 0,22 0,22 0,2 0,57

De brandstofmix van de 'grote vier' over 2007.
Als gevolg van afronding komen de totalen van de percentages niet in alle gevallen exact uit op 100%. Copyright © Energeia 2008