You are here

Stroomdossier: afvalverbranding

Submitted by Beheerder on Mon, 19/09/2016 - 10:54

Zonnepanelen zijn sexy en afval stinkt...

...maar uit afval wordt bijna drie keer zoveel groene stroom gewonnen dan uit alle zonnepanelen van Nederland bij elkaar.

Er wordt jaarlijks ongeveer 7,6 miljoen ton afval verbrand. 56% van de energie die hieruit wordt gewonnen is afkomstig van het biogene deel van het afval, denk aan organisch afval uit tuin en keuken en aan houtresten.

In een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) wordt vaak warmte én elektriciteit geproduceerd. De warmte komt bijvoorbeeld beschikbaar via stadsverwarming, de elektriciteit gaat het stroomnet op. De onbrandbare materialen die overblijven worden opgevangen, gescheiden en verwerkt tot nieuwe grondstoffen als metalen, zand en pekelzout. Vooral de wegenbouw heeft nog iets aan deze resten. Alleen de stroom die uit het groene deel van het afval wordt gewonnen mag worden verkocht als groene stroom. Hoe groot dat deel is wordt berekend aan de hand van statistische gegevens over de samenstelling van het afval. Zoals gezegd gaat het om een flinke hoeveel: Van de 12 terawatturen (TWh) hernieuwbare energie die in Nederland wordt geproduceerd komen 2 TWh uit afvalverbrandingsinstallaties (AVI’s). Een belangrijke bron van groene stroom dus. Toch wordt afvalverbranding door WISE slechts als middelmatig duurzaam beschouwd.

Hiervoor zijn een aantal redenen:

Afval bestaat niet! Met deze slogan wordt bedoeld dat we afval moeten beschouwen als een rijke bron van grondstoffen die een nieuw leven verdienen. Recycling is het toverwoord van de circulaire economie. Afvalverbranding wordt in deze visie gezien als de vernietiging van waardevolle grondstoffen. Daarnaast is het zo dat nat organisch afval in afvalverbrandingsinstallaties onder de streep weinig energie oplevert. Afvalverbrandingsinstallaties hebben een relatief groot eigen energieverbruik. Ze slurpen behoorlijk wat elektriciteit voor onder andere de rookgasreiniging. Er zijn trouwens meer dan genoeg AVI’s in Nederland. Er wordt zelfs afval geïmporteerd om de bestaande capaciteit optimaal te benutten.

Inmiddels zal je je afvragen waarom WISE dan toch nog relatief mild kijkt naar deze manier van groene stroomproductie. Dit komt omdat de circulaire economie grotendeels nog toekomstmuziek is. Er ontstaat momenteel helaas nog veel afval dat verder nergens voor ingezet kan worden. Dan is het beter om die te verbranden dan het afval te storten zoals dat vroeger gebeurde. Hele landschappen werden in het verleden vervuild met afval, en dan zonder hierbij ook maar één kilowattuur stroom te winnen. Alles beter dan dat! Kortom, groene stroom uit afvalverbranding is niet zo duurzaam als stroom uit zon en wind, maar het is nog altijd beter dan fossiele energie.

Ik ken trouwens slechts één stroomleverancier die stroom uit afval met hart en ziel promoot: HVC. Toch sexy?

Markus Schmid, campagneleider Groene stroom? Ja graag! bij WISE