You are here

Biogasinstallaties in de strijd tegen CO2

Submitted by Beheerder on Mon, 21/09/2009 - 14:47

Dat de SDE (Stimulering Duurzame Energie)-regeling niet alleen voor kleine particulieren goed werkt, maar ook voor grotere energieprojecten, bewijst de Schücking Energy Groep. De biogasinstallaties die de Zeeuwse groep bouwt, zetten restproducten uit de voedingsindustrie, mest, suikerbieten, groenafval en maïs om in gas en elektriciteit. De installaties zijn met namen gewild in de glastuinbouw, waar de energiekosten flink teruggebracht kunnen worden en de extra geproduceerde energie terug geleverd kan worden aan het openbare net. Sinds 2005 bouwde Schücking Energieprojecten veertien biogasinstallaties in Nederland die samen goed zijn voor 42 megawatt elektriciteit per uur, waarmee tachtigduizend huishoudens van elektriciteit kunnen worden voorzien. Momenteel bouwt de Schücking Energy Groep samen met drukkerij Lijnco uit Groningen de grootste installatie van Nederland in Terneuzen. Achterliggende gedachte van Lijnco is het verkrijgen van CO2-rechten, die na 2012 aan het verbruik van energie worden gekoppeld.

meer informatie: www.deondernemer.nl