Kennisdossier Duurzaamheid
7 minuten

WISE kijkt na! 

Veel stroomleveranciers doen zich groener voor dan dat ze zijn. Het is als kritische consument bijna niet te doen om erachter te komen welke leveranciers echt duurzaam zijn en wie niet. Het systeem achter de certificaten is erg ingewikkeld en leveranciers besteden een fortuin aan marketingcampagnes om groen over te komen. Veel leveranciers kopen grijze fossiele stroom in en vergroenen dit met groencertificaten (garanties van oorsprong) uit het buitenland. Wij noemen dit sjoemelstroom. WISE check of en hoe leveranciers doen aan greenwashen. 

#FactCheck 

In november kwam ons jaarlijkse Onderzoek Duurzaamheid Nederlandse Stroomleveranciers weer uit. We laten daarmee zien wie de groene voorlopers zijn en wie de fossiele achterblijvers. Als je de verkoopverhaaltjes en reclame-uitingen van leveranciers bekijkt denk je echter dat iedereen alleen nog maar groene stroom verkoopt. Hoe zit dit echt? En wie doet er het meest zijn best om te verhullen hoe grijs ze zijn? WISE wil dit in kaart brengen door reclame-uitingen te verzamelen en dit te vergelijken met de ranking-score van het onderzoek 2019. 

Help jij mee? Heb jij ook iets voorbij zien komen van een stroomleverancier dat je gechekt wilt hebben, stuur het dan naar on toe via kantoor@wisenederland.nl of tag ons op sociale media. WISE checkt ‘t! 

Sepa Green

Ondanks de naam scoort Sepa Green een dikke onvoldoende! Sepa Green biedt groene stroom aan maar in werkelijkheid verkoopt het 100% sjoemelstroom* met certificaten uit het buitenland. Sepa Green levert hierdoor geen enkele bijdrage aan de verduurzaming van onze energieopwekking!

Huismerk Energie

Huismerk Energie scoort een 8.7 op het gebied van duurzaamheid. Met veel lokale projecten in Gelderland wekken ze groen stroom op. Soms doen ze dit in samenwerking met energie coöperaties zodat buurtbewoners kunnen investeren én mee profiteren.

DGB Energie

Ze presenteren hun stroom als een groen paradijs maar kopen 100% grijze handelsmix in. Deze vergroenen ze met certificaten uit Europa, voornamelijk opgewekt door waterkrachtcentrales die er allang stonden en waar dus geen verdere verduurzaming vanuit gaat. Daarom krijgt DGB Energie van ons een 3,2!

United Consumers

United Consumers scoort een slechts een 4,1 omdat zij 100% vieze grijze stroom inkopen. Ze vergroenen dit met windcertificaten (gvo’s) uit het buitenland. Jammer, want we hebben juist ook zoveel meer duurzame energie in Nederland nodig!

Nederlandse GvO’s spelen in toenemende mate een rol in de totstandkoming van nieuwe duurzame energieprojecten. Dit is in veel mindere mate het geval bij GvO’s uit het buitenland. Als er GvO’s worden afgenomen uit landen die zelf veel minder GvO’s gebruiken dan dat ze uitgeven (zoals Noorwegen maar ook Italië) dan is de kans groot dat er geen prikkel voor de verduurzaming van dat land uit gaat. Als er GvO’s uit landen worden gekocht waarin deze schaars zijn (weinig productie en veel afname, zoals in Nederland of Duitsland), dan is de kans dat deze bijdragen aan de verduurzaming van het energiesysteem.

Vandebron

Vandebron is lekker duurzaam, ze leveren 100% groene stroom en doordat ze samenwerken met boeren zoals Peter en Tejon steunen ze ook nog eens de lokale economie. Waarom dan geen 10? Omdat ze voor een klein gedeelte ook nog gebruik maken van minder duurzame stroom uit biomassacentrales.

Powerpeers

Powerpeers krijgt van ons voor duurzaamheid een 9.9!
Powerpeers is een platform waarop huishoudens met eigen opwekvermogen stroom kunnen leveren aan andere huishoudens. Lekker groen dus! Waarom dan geen 10? Voor de investeringen wordt het deelcijfer van hun moederbedrijf Vattenfall meegenomen, een 9,7 dus dat trekt het gemiddelde net iets omlaag.

Eneco 

Eneco scoort een 7,7. Ze hebben het in hun reclame over 100% groene stroom maar in 2018 kochten ze slechts 46% groene stroom in. De rest is sjoemelstroom, grijze stroom met groene certificaten uit het buitenland. Daarnaast hebben ze alle groene stroom naar de particuliere markt geschoven en scoren ze slechts een 4,4 op de zakelijke markt. Zo kunnen ze zich naar de consument heel groen voordoen, maar leveren ze aan bedrijven toch nog veel meer fossiele stroom. Eneco heeft veel investeringen in windenergie gedaan, maar heeft de afgelopen tijd ook geïnvesteerd in een gascentrale. Daarnaast heeft Eneco helaas te weinig fossiele desinvesteringen gedaan om beter te kunnen scoren. 

Vattenfall 

Vattenfall krijgt van ons een 6,5. De inkoop en levering van Vattenfall is niet groen maar grijs. Het gemiddelde wordt welliswaar wat omhooggetrokken door de groene investeringen maar als je met dit soort reclameuitingen naar buiten treedt zouden we toch eigenlijk wat meer inzet op duurzaamheid mogen verwachten. De verduurzaming van Vattenfall gaat al jaren in slakkentempo. Op de zakelijke markt, waar ze nog veel meer stroom leveren dan aan de particuliere markt scoren ze nog lager, een 5,9. Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier. 

Greenchoice 

Greenchoice krijgt van ons een 9,1! Op levering, investeringen en inkoop scoort Greenchoice al jaren zeer goed en is daarmee een van de koplopers in onze duurzaamheidsranking. Toch moet Greenchoice nog net wat groenere stroom inkopen om echt voor iedereen 100% duurzame stroom te hebben. Wij raden aan om over te stappen naar Greenchoice of een duurzame leverancier. 

Pure Energie

Pure Energie scoort al 7 keer op een rij een 10 in ons onderzoek. Dat komt omdat ze niet alleen groene stroom inkopen en leveren, maar ook zelf hun windmolend en zonneparken bouwen. Dat vinden wij 100% groen. Wij raden aan om over te stappen naar Pure Energie of een duurzame leverancier. 

EnergieDirect 

Energiedirect koopt vrijwel geen groen stroom in, slecht 0,3% windenergie. Hun grijze stroom, de overige 99,7%, vergroenen ze met certificaten, waarvan 99,8 uit het buitenland komen. Dit is geen groene stroom maar sjoemelstroom! Door de groene investeringen van het moederbedrijf wordt het cijfer nog iets opgehoogd, ze scoren een 6,2 in ons duurzaamheidsonderzoek.
Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier. 

DELTA 

DELTA scoort een 5,4 in onze duurzaamheidsranking. Zij adverteren graag met mooie plaatjes van Zeeuwse wind maar kocht in 2018 100% grijze vervuilende handelsmix in. Ze leveren dit als groene stroom door er certificaten bij te kopen, veelal uit het buitenland: 100% van de wind- en 90% van de zoncertificaten. Dit is geen groenstroom maar sjoemelstroom. Daarnaast bestaat 50% van de groencertificaten van DELTA uit biomassa waarvan 84% niet is gecertificeerd en daarom niet duurzaam is. Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier. 

Budget Energie 

Budget Energie heeft een 3,7 gescoord in ons duurzaamheidsonderzoek. Budget energie kocht in 2018 100% grijze handelsmix* maar levert dit als groen door er groencertificaten (garanties van oorsprong) bij te kopen. Deze certificaten komen voor zo’n 70% uit het buitenland. 100% van hun zoncertificaten komen uit het buitenland. 24% van hun certificaten zijn afkomstig van waterkrachtcentrales uit het buitenland. 14,5% van de certificaten zijn van niet duurzaam gecertificeerde biosmassa. Budget Energie zegt groene stroom te leveren, maar wij noemen dit sjoemelstroom. Dit draagt weinig tot niets bij aan de verduurzaming van de stroomvoorzieining.
Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier. 

Clean Energy 

Clean Energy scoort een 3,4 in onze duurzaamheidsranking. Clean Energy kocht in 2018 100% grijze handelsmix* maar levert dit als groen door er groencertificaten (garanties van oorsprong, GvO’s) bij te kopen. Deze GvO’s komen vrijwel allemaal uit het buitenland, 98%. Clean Energy krijgt daarom een dikke onvoldoende in ons duurzaamheidsonderzoek. Clean Energy doet heel erg zijn best om over te komen als een hele duurzame leverancier maar doet geen enkele moeite om duurzame stroom in te kopen. Ze stellen hun klanten tevreden alleen de certificaten, en dan ook nog uit het buitenland. Wij noemen dit geen groene stroom maar sjoemelstroom*. Wij raden aan om over te stappen naar een duurzame leverancier. 

* Handelsmix: De Autoriteit Consument & Markt berekent elk jaar de precieze samenstelling van de stroom die geleverd wordt zonder GvO’s. Dit wordt ook wel de ‘handelsmix’ genoemd. Voor elektriciteit die een leverancier aankoopt op bijvoorbeeld de stroombeurs, en waarvoor geen GvO’s worden voorgelegd, is het onmogelijk het productiepark te kennen. Daarom wordt hiervoor de handelsmix gebruikt, een mix samengesteld uit de energiebronnen van alle Nederlandse elektriciteitsproductie die nog niet is opgenomen in brandstofmixrapportages van leveranciers. De duurzaamheidsscore van de handelsmix is laag omdat hij enkel fossiele bronnen bevat. 30% van de Nederlandse handelsmix komt uit kolencentrales, 50,7% uit gascentrales. 

* Sjoemelstroom: grijze stroom vergroend met garanties van oorsprong uit het buitenland. Deze garanties van oorsprong geven aan dat de er duurzame energie is opgewekt, maar in plaats van deze duurzame stroom te kopen, kopen veel leveranciers alleen de certificaten. Nu zijn consumenten in die landen blij met de opgewekte groene stroom, en wij in Nederland met de geleverde stroom (de certificaten) terwijl er toch echt maar één keer duurzame stroom is opgewekt. Lees hier meer over sjoemelstroom. 

Meer over Duurzaamheid


Artikel

Energie besparen

8 minuten

Artikel

Is kernenergie duurzaam?

3 minuten