Kennisdossier
2 minuten

Petitie Gemeentes op Groen

Je zou ervan uit willen gaan dat gemeentes in 2020 allang groene stroom afnemen. Helaas gebeurt dit op dit moment helaas nog maar zeer mondjesmaat. Uit een recente inventarisatie blijkt dat slechts 30 van de 282 onderzochte gemeenten echt groene stroom vraagt. Van de resterende gemeenten stellen 178 geen eisen aan de duurzaamheid en vragen 74 gemeenten met certificaten ‘vergroende’ stroom. Dit laatste staat ook wel bekend als sjoemelstroom. Vijf jaar na het Parijsakkoord en de toezegging van gemeenten om 100% duurzaam in te gaan kopen, is het niet langer te verkopen dat gemeentes zich er zo gemakkelijk vanaf maken.

Teken onze petitie!

Om bij te dragen aan een transitie naar duurzamer energieverbruik hebben gemeenten afgesproken vanaf 2015 groene energie in te kopen. Uit onderzoek van SOMO in opdracht van Greenpeace bleek in 2016 dat de stroominkoop van Nederlandse gemeenten ver onder de maat was. Maar ook een recente inventarisatie van Greenspread (2019) naar de inkoop van elektriciteit door gemeenten blijkt dat er nog steeds een wereld te winnen valt. Daarom is WISE begonnen met de campagne Gemeentes op Groen, om alle Nederlandse gemeentes over te laten stappen op echt duurzame stroom.

Wat vragen wij van gemeentes?

• Stap over naar een leverancier die een 8 of hoger scoort op onze jaarlijkse ranking Duurzaamheid Nederlandse Energieleveranciers of
• Sluit een contract af voor Nederlandse groene stroom met de daarbij behorende garanties van oorsprong. Het liefst van nog te bouwen zon- of windprojecten, zodat dit contract bijdraagt aan de verdere verduurzaming van Nederland.

Waarom is het belangrijk?

De klimaatcrisis dringt zich steeds meer aan ons op. Smeltende ijskappen, hevige orkanen en bosbranden, maar ook in Nederland worden de droge zomers steeds nijpender. Om de klimaatcrisis af te wenden moeten we veel minder CO2 uitstoten. Een manier om dat te doen is om duurzame stroom op te wekken. Gemeenten zijn grootverbruikers van stroom. Die hebben ze nodig voor de eigen kantoren en gebouwen, de straatverlichting en in grote steden soms voor delen van het openbaar vervoer. Met een totaal volume van ongeveer 2,6 TW zorgen gemeenten voor 2% van het Nederlandse elektriciteitsverbruik. Met hun inkoopkracht kunnen ze de Nederlandse zakelijke energiemarkt positief beïnvloeden. En dat is hard nodig!

Hoe scoort mijn gemeente?