You are here

Radiating Africa - Afrikaanse projectpartners op lobbybezoek

Submitted by Beheerder on Mon, 02/06/2014 - 16:55

Uranium - stralend gevaar voor mens en milieu. Met onze Afrikaanse partnerorganisaties zijn we op lobby-pad gegaan om aandacht voor het onderwerp te vragen en te netwerken.

De Nuclear Security Summit en Nuclear Industry Summit waren het gesprek van de dag in maart 2014. Fukushima en Tsjernobyl zijn in maart en april weer herdacht. Maar waar begint de nucleaire keten eigenlijk? En welke impact heeft dit op landen in Afrika en andere continenten? Wie heeft de verantwoordelijkheid in Europa?

In mei 2014 bezochten vertegenwoordigers van milieuorganisaties uit Kameroen, Tanzania en Mali verschillende plekken in Nederland en Europa om met zo veel mogelijk organisaties, media en politici te praten over de plannen van mijnbouwbedrijven om in hun land uranium te winnen. Ze werden vergezeld door WISE en IUCN NL. Ze kwamen ook om de (potentiële) gebruikers van het uranium aan te spreken. Immers, alleen Zuid-Afrika heeft twee kerncentrales, verder gaat al het uranium dat in Afrika gewonnen wordt naar Europa, Azië en de Verenigde Staten. URENCO, het internationale uraniummijnbouwbedrijf dat voor 33% in handen is van de Nederlandse Staat, verrijkt uranium voor ca. 190 kerncentrales. De fabriek in Almelo is daarmee een grote speler op de wereldwijde nucleaire markt, maar URENCO vertelt niet waar het uranium vandaan komt. De Afrikaanse gasten, WISE en partners gingen ook op bezoek bij URENCO in Almelo.

WISE coördineert een project over uraniummijnbouw, transparantie en verantwoordelijkheid van stakeholders, gesteund door IUCN NL, partner in de Ecosystem Alliance, en werkt samen met de Afrikaanse partnerorganisaties SNJP (Kameroen), AMCFE (Mali) and CESOPE (Tanzania).