You are here

Delta financieel aan de grond - en de kerncentrale dan ?

Submitted by Beheerder on Thu, 22/09/2016 - 10:42

Het Zeeuwse energiebedrijf Delta is eigenlijk wel zo'n beetje failliet. Dat wordt natuurlijk (nog) niet hardop gezegd maar als je de feitelijke situatie bekijkt is het moeilijk om tot een andere conclusie te komen. 

Op 22 september maakte het bedrijf de half-jaarlijkse cijfers bekend. En die zijn niet best. De geldbuidel raakt leeg. Weliswaar werd er met het netwerk- en waterbedrijf nog winst geboekt maar die positieve resultaten worden volledig teniet gedaan door ellende in de core-business van het bedrijf: stroom produceren en verkopen. Er werd een netto winst geboekt van 5,3 miljoen euro. Delta zelf verwoordde het zo: "Het komt erop neer dat ons huishoudboekje op orde is, maar door de slechte energieprijzen raakt de portemonnee wel leeg." De stroom- en gasprijzen duikelden in januari en februari naar beneden. Sindsdien is er sprake van enig herstel maar Delta verwacht zelf in elk geval de komende 5 jaar niet in staat te zijn kostendekkend energie te kunnen produceren. De PZC meldde dat er op de kerncentrale Borssele vorig jaar een verlies van 65 miljoen euro is gemaakt. (overigens klopt de som niet; de PZC rekent ten onrechte de stroom die door de kolencentrale werd geproduceerd mee, het werkelijke verlies ligt rond de 40 miljoen euro). De komende jaren moet er voor honderden miljoenen geinvesteerd worden in de veiligheid van Borssele. Geld dat Delta (voor 70% eigenaar van de kerncentrale) niet heeft. Essent, voor 30% eigenaar, heeft wel geld maar wil eigenlijk wel af van de kerncentrale. Naast de bedragen voor de door de overheid uit veiligheidsoverwegingen vereiste investeringen is er op korte termijn 200 miljoen euro nodig om de kerncentrale door de moeilijke jaren met dalende elektriciteitsprijzen te slepen. Delta heeft voor dat bedrag een beroep gedaan op de aandeelhouders; als die garant gaan staan is de huisbankier van Delta bereid een lening af te sluiten. De komende weken moeten de aandeelhouders hier definitieve besluiten over nemen. Voor de benodigde kredieten ten behoeve van de investeringen houdt Delta haar handen op in Den Haag. Het spel wordt hard gespeeld; Delta zegt de wel gezonde delen te moeten verkopen als de Rijksoverheid niet met garanties of kredieten over de brug komt. Dit is voor de aandeelhouders reden om zich aan te sluiten bij de lobby in Den Haag. Als de wel gezonde delen (netwerk, water) verkocht moeten worden om de kerncentrale overeind te houden verliezen alle aandeelhouders (de Provincie Zeeland en alle Zeeuwse gemeenten) een bron van inkomsten (dividend op de winsten van het netwerk- en waterbedrijf). De aandeelhouders gaan veel te makkelijk mee in het spel van Delta en eisen bijvoorbeeld helemaal niet dat Delta laat zien hoeveel er precies geinvesteerd moet worden in de kerncentrale. Zonder de rekening te zien gaan ze mee in het verhaal van Delta 'dat de elektriciteitsmarkt na 2021 wel aan zal trekken en de kerncentrale winst zal kunnen maken'. Dat is nogal een risico dat ze nemen.  

Ondertussen blijft het in nood verkerende energiebedrijf Delta zich - juridisch - hevig verzetten tegen de door Den Haag opgelegde splitsing. Hoewel het voor iedereen duidelijk is dat het om een hopeloos achterhoedegevecht gaat hebben de directie en de Raad van Commissarissen van Delta zich vastgebeten. De zaak ligt nu bij het Hof van Amsterdam.

 

De Provincie Zeeland heeft Delta nu in een op smekende toon geschreven brief gevraagd alsnog af te zien van het doorzetten van de juridische procedure. De Provincie had een dergelijke oproep al op 11 juli gedaan en deze nog eens herhaalt op 31 augustus. Delta gaf geen krimp en verwees naar de snel verwachte uitspraak van het Hof. Nu de rechtbank in Amsterdam heeft laten weten dat er niet op 6 september maar pas op 25 oktober een oordeel wordt geveld gaat de Provincie nog een keer op de knieën bij de directie van Delta: "Op dit moment is de hulp van het Rijk hard nodig om een oplossing te vinden voor EPZ (de kerncentrale Borssele). Het is dan niet constructief om aan de andere kant de procedure tegen het Rijk te handhaven".