You are here

25 mei aandeelhoudersvergadering Delta

Submitted by Beheerder on Fri, 29/04/2016 - 16:16

Op 25 mei 2016 vindt de aandeelhoudersvergadering (AVA) van energiebedrijf Delta plaats. Tegen die tijd moeten de aandeelhouders ook een knoop hebben doorgehakt; welke onderdelen worden verkocht, en, vooral, wat gaan ze doen met de onverkoopbare kerncentrale, welke oplossing biedt minister Kamp

Uit de brief van Gedeputeerde Staten van Zeeland (voor 50% aandeelhouder van Delta) ter voorbereiding op de AVA blijkt dat er nog aangestuurd wordt op herkapitalisatie (lening van 200 miljoen euro) van de verlieslatende kerncentrale (omdat die niet verkoopbaar is en aandeelhouders - volgens juristen - niet een onderdeel failliet mogen laten gaan zonder een poging gedaan te hebben de zaak te redden). Dit zou dan voor een paar jaar soelaas moeten bieden, in afwachting van ofwel betere marktcondities, ofwel alsnog verkregen toestemming om de centrale failliet te verklaren en te sluiten. Uit de vergaderstukken voor de AVA van 25 mei en de jaarstukken over 2015 van Delta blijkt  - voor wie even doorbijt en de ingewikkelde constructies en formuleringen doorgrond - hoe hopeloos de situatie voor in elk geval de onderdelen die elektriciteit produceren en verkopen is. Delta is voor 70% eigenaar van de kerncentrale Borssele en die draait al jaren met verlies. Tegelijkertijd zit Delta vast aan langlopende contracten waarmee ze voor een vastgestelde (hoge) prijs de stroom afnemen van de kerncentrale. De prijs die ze betalen is veel hoger dan de huidige marktprijs. Dus enerzijds betalen ze de kerncentrale veel te veel geld voor de stroom, anderzijds blijft de kerncentrale met verlies draaien.... het blijft een schimmig geheel. In het jaarverslag zit traditiegetrouw een hoofdstuk "Risico's" waarin Delta dit jaar onder meer het volgende voornemen beschrijft: "Risicomitigatie vindt zo veel mogelijk plaats door heronderhandeling van contracten en waar mogelijk afbouw van posities en actieve monitoring en bijsturing van posities". In gewone-mensentaal: Delta wil graag af van de contracten met de EPZ (kerncentrale Borssele).