You are here

11 maart: demonstratie in Antwerpen

Belgen en Nederlanders gaan samen de straat op om te demonstreren tegen de gevaarlijke kerncentrales in Doel en Tihange. Ga mee.

De demonstratie vindt plaats in Antwerpen. WISE en Laka organiseren een bus vanuit Nederland. Vorig jaar liepen we ook mee, zie de foto's hieronder. De bus vertrekt nu om 10.30 vanuit Amsterdam en zal om 12.30 in Bergen op Zoom nog mensen oppikken. De demonstratie in Antwerpen begint om 14.00 uur. In Brabant en Zeeland maken veel burgers en bestuurders zich (terecht) zorgen om de veiligheid van de Belgische centrales daar vlak over de grens in Doel. Verschillende gemeenteraden staan in de startblokken om juridische procedures te starten tegen de Belgische overheid en de exploitant van de kerncentrales. Luxemburg en Duitsland eisen de sluiting, en tientallen lokale overheden in Limburg, Duitsland en Luxemburg zijn al processen gestart om sluiting af te dwingen. Zelfs de Nederlandse Minister van I&M (verantwoordelijk voor nucleaire veiligheid) zei dat ze  - als het wettelijk mogelijk zou zijn - de centrales zou sluiten. Maar de Belgische regering luistert niet en houdt halsstarrig vast aan haar besluit de centrales tien jaar langer dan gepland open te houden.

  • Demonstratie 11 maart 2017, in Antwerpen.
  • 10.30 uur instappen Amsterdam 
  • 12.30 uur instappen Bergen op Zoom 
  • 14.00 - 17.00 Demonstratie en informatiemarkt
  • 17.30 (uiterlijk) vertrek uit Antwerpen 
  • 18.15 Bergen op Zoom
  • 20.15 (uiterlijk) Amsterdam 
  • Kosten: € 20,- (Amsterdam) of € 15,- (Bergen op Zoom) per persoon, retour.  

Zie de flyer waarop staat wat we willen, en een filmpje dat mensen oproept mee te doen en het plan voor een duurzame energievoorziening voor België

Geef je op en nodig je vrienden en familie uit om mee te gaan. Laat de Belgen niet in de kou staan en demonstreer mee voor een veilige en schone energietoekomst. Op 7 maart beoordelen we of er voldoende animo is om een grote bus te laten rijden. Eerst meer informatie? Mail ons 

En, teken hoe dan ook de petitie voor sluiting van de Belgische kerncentrales.