You are here

10 maart: Klimaatmars

Submitted by Beheerder on Thu, 17/01/2019 - 16:30

Op 10 maart gaan we de straat op voor een eerlijk, stevig en werkelijk duurzaam klimaatbeleid.

De gezamenlijke natuur- en milieubeweging, consumentenorganisaties, scholieren, vakbonden, de duurzame energiesector, religieuze organisaties en politieke partijen roepen op tot een demonstratie op 10 maart in Amsterdam. WISE doet mee en wil duidelijk laten horen dat kernenergie geen oplossing is voor het klimaatprobleem. Op woensdag  27 februari organiseren we daarom een belmiddag /avond. We gaan proberen om zoveel mogelijk mensen over te halen om met het anti-kernenergieblok mee te lopen tijdens de klimaatmars. Persoonlijk contact helpt om mensen over de streep te trekken. Samen kunnen we de klimaatmars groot maken én een stevig anti-kernenergiegeluid laten. Wie hierover mee wil denken is van harte welkom, neem contact op via info@wisenederland.nl

Het door de klimaattafels uitonderhandelde voorstel voor een klimaatakkoord wordt na de verkiezingen voor de Provinciale Staten door het kabinet besproken. De vier coalitiepartijen zijn het fundamenteel met elkaar oneens over de vraag welke maatregelen er genomen moeten worden en ze zijn het oneeens over de vraag hoe de lasten verdeeld worden. De VVD en het CDA wilen geen structurele veranderingen (beprijzen van vervuiling, fors inzetten op een economie die minder energie verbruikt, een ander landbouwbeleid, rekeningrijden et cetera). Ze kiezen liever voor de vlucht naar voren en bepleiten zelfs de bouw van nieuwe kerncentrales. Dit laten we niet gebeuren. Het is goed als duizenden mensen samen de straat opgaan om een helder signaal af te geven; we willen een eerlijk en werkelijk duurzaam klimaatakkoord.

Hou 10 maart vrij in je agenda en laat alvast op Facebook weten dat je ook komt naar de Klimaatmars!