You are here

Het stroometiket

Wat is een stroometiket?

Sinds 2005 zijn energiebedrijven wettelijk verplicht om te berichten welke methoden ze gebruiken voor de opwekking van de elektriciteit die ze aan hun eindafnemers leveren. De informatie is gestandaardiseerd en verschijnt in de vorm van het stroometiket. Op het stroometiket moet dus duidelijk te zien zijn hoeveel procent van uw stroom uit aardgas, kolen, kernenergie of hernieuwbare bronnen (bijv. windenergie en energie uit biobrandstof) afkomstig is. Daarnaast ziet u op het stroometiket ook hoeveel CO2 per kwh de energieleverancier uitstoot en hoeveel kernafval per kwh het bedrijf produceert. Het stroometiket verschijnt ieder jaar vóór 1 mei en geeft de situatie van het voorafgaande jaar weer. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert of de stroometiketten correct en op tijd worden aangeleverd. WISE houdt al sinds 2006 de stroometiketten bij.

Voorbeeld stroometiket

Hieronder het stroom etiket van Essent (2012) zoals het op de website van het bedrijf te zien was. Stroometiketten zijn soms wat verwarrend. In het voorbeeld hieronder staan de groene stroom producten vooraan. Maar deze maken slechts een klein deel uit van de totale hoeveelheid stroom die Essent verkoopt. Wat werkelijk telt zijn de cijfers onder Essent N.V..

voorbeeld van een stroometiket